Agile transformatie: het slechten van de grenzen

Het hoeft geen betoog meer dat we er massaal voor kiezen om agile te werken. We zien het als dè manier om snel op veranderingen te kunnen inspelen, wendbaar te zijn. Een vereiste om bestaansrecht in de markt continue te bewijzen. In de dynamische omgeving vandaag de dag zal een organisatie snel, efficiënt en effectief moeten kunnen inspelen op nieuwe kansen en veranderende behoeften.

Tijden veranderen

“Dat is toch van alle tijden!”, kun je zeggen, “tien jaar geleden innoveerden we, speelden we in op veranderingen, wonnen we en verloren we business en moest bestaansrecht ook bewezen worden”. Het verschil met toen is de snelheid waarmee innovaties nu gelanceerd worden in een steeds beperkter wordend ‘window of opportunity’ om kansen te pakken. Neem daarbij de versnelling in de digitale transformatie met nieuwe spelers op de markt, andere verdienmodellen, vernieuwde vormen van (keten)samenwerking, en het speelveld is radicaal veranderd.

De ambities zijn groot, verwachtingen hooggespannen. Vooralsnog zien we echter dat agile werken in veel organisaties nog vooral op teamniveau is ingericht. In de praktijk stuiten agile teams bij hun adoptie van agile werken op grenzen die buiten hun invloedssfeer liggen omdat de rest van de organisatie nog niet agile is ingericht. De vraag is dus hoe we onze organisaties zodanig kunnen inrichten dat we alle uitdagingen die op ons pad komen het hoofd bieden en nog beter: voorop gaan lopen?

De overgang naar Agility

Aandacht voor wat tot nu toe als ‘de periferie’ is gezien van agile, gefocust als het was op softwareontwikkeling, wordt cruciaal voor verder succes. De overgang naar agility vraagt aanpassing in en aandacht voor andere organisatorische onderdelen en aangelegenheden, zoals:

  • HRM: functiegebouw, competenties, beoordeling, motivatie en leiderschap.
  • Contracting: prestatie of product, continuïteit en partnerschap, “Money for Nothing” & “Change for Free”.
  • Financiën: waar voor mijn geld (capaciteit versus resultaat), kapitalisatie en investeringsbeslissingen.
  • Marketing: invloed van variabele scope en ‘fixed’ date.
  • Sourcing: co-location, cultuur- en tijdverschillen, stand-ups, check out – check in.
  • Architectuur: emerging (lean) architecture versus lange termijn keuzes en investeringen.

Onze ervaring

De agile en digital coaches en consultants van inspearit helpen de huidige grenzen aan agility te slechten en deze tot enablers te maken. Wij maken bij onze klanten aan den lijve mee wat het betekent om een organisatie te veranderen. Het lijkt een enorme klus, maar staps- en experimentsgewijs en met de juiste focus is de verandering behapbaar en geeft deze energie en een nieuwe impuls. Bij onder andere de Belastingdienst, de KLM en de Nationale Politie helpen wij mee op manieren die bij hen passen de volwassenheid in agile te verhogen om zo op een beheerste manier agile ‘op te schalen’ en zo steeds meer profijt te hebben van de gewonnen snelheid en wendbaarheid.

Naast advies en coaching kunt u ook bij ons terecht voor opleidingen. De ervaringen met het komen tot een Agile Enterprise en de leermomenten die dit heeft opgeleverd, hebben wij gebundeld in onze opleiding Agile Enterprise. Een interactieve opleiding, gegeven door zeer ervaren agile transformatie coaches. Specifiek over hoe architectuur in een agile organisatie waarde levert komt aan de orde in onze opleiding Architectuur en agility. Voor opleidingen agile en scrum in het algemeen dan wel over agile scaling modellen als SAFe en LeSS kunt u bij ons terecht. En meer over Digitale Transformatie weten? Kom naar onze opleiding Digitale Business Innovatie en Transformatie om met onze docenten en vakgenoten te sparren. Nieuwe opleidingen staan op de rol met betrekking tot design thinking, leiderschap en de rol van management in agile organisaties.

Na de zomer zullen wij over de verschillende onderwerpen als hierboven genoemd, ook speciale korte sessies organiseren in ons “inspearation cafe”, waar u van harte welkom bent. Ook zullen wij in onze blogs schrijven over datgene wat ons het meest na aan ons hart ligt. Wij blijven graag met je in contact, blijf ons volgen, kom naar ons toe of nodig ons uit.

Tot gauw!

Sandra Schreppers

Heeft u een vraag?

Neem contact op