Get Agile Business Analyst!

Herken je de situatie, waarin IT-teams in een organisatie als een razende Agile kort cyclisch aan het werken zijn, maar dat de vraagstelling aan de teams soms weken aan voorbereiding kost?

IT kan sneller Agile aan dan Business?

Als Agile Transformation Coach heb ik de afgelopen jaren veel teams mogen helpen bij hun transitie naar een meer Agile manier van werken. Wat ik daar ervaar, is dat de verandering aan de business kant vaak veel meer inspanning kost dan de verandering aan de IT kant.

IT-teams zijn meestal al gewend om in korte iteraties software op te leveren. De teams die werken aan de business kant gebruiken vaak een meer traditionele aanpak. De business verwacht bijvoorbeeld eerst een volledig antwoord op een vraag, een volledige uitgewerkte business case of een volledig projectplan vooraleer budget vrijgemaakt wordt.

Business analyse vormt belangrijke sleutel tot versnelling

Om de vruchten van Agile te plukken is een verandering aan de business kant nodig. In traditionele manier van werken is het de business analist die de businessvraag articuleert en bijvoorbeeld een business case opstelt of een plan opstelt. Het is de business analist die een intermediair vormt tussen de Business en de IT-teams. Daarmee is de business analist een belangrijke sleutel in een succesvolle Agile transitie.

Maar waar is business analyse vertegenwoordigd in Agile aanpakken?

In Agile frameworks als Scrum en SAFe komt de rol van business analist niet voor. Het is met name de Product Owner, en in bijvoorbeeld SAFe de rol van Epic Owner waar business analyse plaatsheeft. In een Agile manier van werken is business analyse echter nog steeds een belangrijke competentie voor het welslagen van software-ontwikkeling. Medewerkers die nu de rol van business analist bekleden in een organisatie die Agile wil gaan werken, moeten weten wat er nodig is om een Agile manier van werken te ondersteunen. Ze moeten een voorbeeld zijn voor de business en in staat zijn om de voordelen van Agile manier uit te leggen.

Op zoek naar de Agile Business Analist

Dat gaat niet vanzelf en is ook niet altijd makkelijk. Wil je meer weten waar een business analist in een Agile setting tegenaan kan lopen en hoe business analyse in een Agile setting eruit ziet, lees dan hier het whitepaper “De Agile Business Analyst”.

Download whitepaper

Vul alstublieft de onderstaande gegevens in en u ontvangt het whitepaper direct daarna.

Ruud Bruls is een pragmatische coach met veel ervaring in software ontwikkeling en aansturing van software ontwikkeling. Hij overziet situaties en weet knelpunten op te lossen door vanuit zijn ervaring praktische werkwijzen in te brengen in de teams. Hij helpt anderen inzicht te krijgen in hun persoonlijke motivatie om hun persoonlijke belangen zoveel mogelijk in lijn te brengen met het leveren van de beste bijdrage voor de organisatie.

Heeft u een vraag?

Neem contact op