Productkwaliteit

Wanneer je de kwaliteit van ICT-producten beoordeelt, breng je aanwezige problemen aan het licht en maak je sturing mogelijk. Dit voorkomt onnodige kosten en geeft je de ruimte om gefundeerde besluiten te nemen over investeringen of tegenmaatregelen.

De voordelen van onafhankelijke beoordeling

Technische problemen leiden dikwijls tot uitlopende projecten, dure herstelwerkzaamheden en hogere onderhoudskosten. Inzicht in de feitelijke kwaliteit van (tussen)producten zorgt echter voor:

• zekerheid in besluitvorming
inzicht in de kwaliteit van producten beperkt onzekerheid bij besluitvorming
• betere samenwerking
een objectief beeld van de kwaliteit van producten maakt een zakelijke samenwerking mogelijk

Ook bij acute kwaliteitsproblemen biedt een onafhankelijke beoordeling uitkomst. Het geeft zicht op oorzaken en mogelijke tegenmaatregelen. Beslissen over verder investeren of stoppen is daarmee mogelijk. Bij een geschil biedt een beoordeling de objectieve basis om een padstelling tussen partijen te doorbreken, of om afscheid van elkaar te nemen.

Verschillende vormen van een kwaliteitsbeoordeling

Een kwaliteitsbeoordeling richt zich op:

1. inzicht in status
een quickscan of expertoordeel brengt de huidige kwaliteit informeel in kaart en maakt het resultaat inzichtelijk
2. beoordeling van status
een formele audit voorziet het vastgestelde kwaliteitsniveau van een waardeoordeel op basis van een vooraf opgestelde en afgestemde meetlat
3. besluitvorming
een advies vertaalt het kwaliteitsoordeel naar risico's, mogelijke tegenmaatregelen en de implicaties daarvan voor besluitvorming
4. monitoring en verbetering
beoordeling en advies van een onafhankelijke derde ( Independent Software Verification and Validation, ISVV) over noodzaak en mogelijkheden voor bijsturing

Breng problemen aan het licht en maak projecten bestuurbaar

inspearit is gespecialiseerd in het uitvoeren van kwaliteitsbeoordelingen en het vertalen van de vaak technische bevindingen naar haar betekenis. Deze aanpak kenmerkt zich door het:

• betrekken van alle relevante productaspecten in een beoordeling
analyse van software en de fundamenten daaronder, in de vorm van eisen, architectuur en/of ontwerp
• beoordelen van de kwaliteit
in de context van de eisen en wensen van belanghebbenden, zelfs als ze niet goed zijn vastgelegd
• opstellen van een beoordelingsraamwerk
inclusief kwaliteitseisen, prioriteiten, beoordelingscriteria en normstelling
• meenemen van de context van een product
tegenmaatregelen op product-, project-, proces-, of organisatieniveau waar winst te behalen valt
• omgaan met verschillende belangen
ervaring met beoordelingen in verschillende fasen, vormen, omvang en situaties