Stephen van den BergGroup Director for Training

inspearit staat voor het begeleiden van organisaties die een transformatie doorgaan. Een transformatie waarbij IT een rol speelt, als faciliterend en soms zelfs sturend onderdeel van de organisatie. Een transformatie die continu is – contineous transformation – als absolute randvoorwaarde voor succes nu en in de toekomst. inspearit is dè partij die helpt om uw plannen om te zetten in resultaten. Als pragmatische consultants die een visie vertalen naar acties en echte verandering.

Elk bedrijf draait op haar vermogen om relevant te blijven voor haar klanten en medewerkers. Ontwikkelingen volgen zich steeds sneller op en verstandige keuzes zijn nodig om hiermee in de pas te blijven en tegelijk een eigen identiteit en kernwaarden te behouden. Continue transformatie maakt het mogelijk om continu te innoveren. Een innovatie die primair het bedrijf dient (in goed IT-jargon: de business). Deze business innovatie richt zich op het WAT en WAAROM en stoelt op twee andere innovaties: innovatie op HOE je innoveert ofwel de procesinnovatie en innovatie op WAARMEE je innoveert ofwel technologische innovatie.

In de afgelopen jaren heeft inspearit zeer veel ervaring opgedaan met de procesinnovatie: hoe verhoog je effectiviteit en kwaliteit van je IT door jezelf anders te organiseren? We hebben diverse agile transformaties begeleid over meerdere jaren heen, waarbij de kracht van inspearit ligt in het verbinden van teams met managementlagen en het opschalen van agile werken. Daarbij hebben we altijd oog gehad voor waarom organisaties willen verbeteren met agility en wat dit betekent voor hun IT en gebruikte technologieën. Het vertalen van business strategie naar de juiste prioriteiten in agile veranderingen en haalbaarheid vanuit de bestaande IT en technologische ontwikkelingen is altijd een belangrijk aspect geweest in onze agile transformaties. Vandaar dat we als inspearit nu ook vrij natuurlijk ook kunnen bijstaan digitale transformaties, waarbij evenzeer als bij agile transformaties alles draait om een goed geoliede samenwerking tussen business en IT.

Vandaar ook het credo van inspearit: ENABLING YOUR TRANSFORMATION. Daar zet ik me, met alle medewerkers van inspearit en cibit academy, met veel genoegen dagelijks voor in.

 

teskt-stephen

Sinds 1996 beweeg ik me met veel genoegen aan de businesszijde van IT, sinds begin 2006 vanuit inspearit en haar voorgangers. Hierbij heb ik me altijd gericht op wat een organisatie van IT wil, kan en mag verwachten en hoe hier richting aan gegeven kan worden. Binnen inspearit ben ik sinds 2010 naast advies- en trainingswerk in diverse managementfuncties actief. Momenteel ben ik als managing director verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het Nederlandse bedrijf in inspearit en ons opleidingslabel cibit academy.

teskt-stepgen-2

Heeft u een vraag?

Neem contact op