Deel 1

Herkent u dat de agile transitie op de grenzen van agile organisatieverandering stuit? Herkent u blokkades in de organisatiecultuur? Wilt u de agile transformatie een boost geven?

Implementaties van agile frameworks geven structuur, maar de resultaten worden begrensd zonder de gewenste cultuur. Een studie naar organisatorische agility leidde tot 25 kernfactoren die de mogelijkheid (verder) te groeien kenmerken (Adri Fijneman, 2018[1]).

Uw keuze voor agility vraagt om tempo. Het gebruik van de kernfactoren creëert bewustwording, helpt focus te geven en versnelt de verandering. Door prioriteit op de voor u belangrijkste factoren, krijgt de verandering een agile karakter en beter resultaat.

Per artikel passeren 5 factoren in groeiend theoretisch belang. Het belang voor uw organisatie is situationeel bepaald. Wilt u meer weten over de toepassing om de agile groei te versnellen, dan komen wij van inspearit graag met u in gesprek[2]. Wij gebruiken de 25 factoren in onze agile veranderaanpak.

De eerste vijf factoren

De factoren staan niet op zich, ze versterken en overlappen elkaar. Let daarop, zonder alles aan alles te koppelen. Veranderen is duurzamer in kleine stappen met tijd om te beklijven. Focus met overzicht is daarom van belang. De factoren in deel 1 zijn:

  • Focus op de ontwikkeling van vakmanschap.
  • Continue communicatie over doelen en wat bereikt is.
  • Dienend leiderschap werkend aan empowerment.
  • Werken op basis van vertrouwen.
  • Gebruik van Continuous Delivery tools en processen.

Focus op de ontwikkeling van vakmanschap

Kwaliteit van levering verhoogt de effectiviteit en efficiëntie van teams. Vakmanschap bevordert de doeltreffendheid en verlaagt verspilling[3]. Vakmanschap refereert aan de hele keten, van bedenken tot leveren. Agile teams floreren in een volwassen agile context. Vakmanschap gaat over het product (wat) én de manier van werken (hoe).

Vakmanschap biedt winst op verschillende vlakken. Het vergroot de motivatie en daarmee hun inzet. Het verhoogt de kwaliteit en daarmee de klanttevredenheid. Het vermindert correcties, levert efficiency en geeft ruimte voor flexibiliteit. Allemaal doelen bij agile werken.

Continue communicatie over doelen en wat bereikt is

Van strategisch tot operationeel niveau, is voortdurende communicatie over (veranderende) doelen en bereikte resultaten van groot belang.

Strategische en tactische doelen geven richting (waar gaan we heen?) en schetsen een weg te gaan (hoe gaan we daar komen?). Continue agile strategievorming, op basis van feedback, vraagt continue communicatie.

Tactische en operationele feedback over veranderingen, verbeteringen en geleverde producten, versnelt de leercyclus en maakt flexibele bijstelling mogelijk. De belangrijkste motivatie voor agile werken, maximalisering van de gerealiseerde waarde, wordt daarmee gediend.

Dienend leiderschap werkend aan empowerment

Eigenaarschap nemende professionals en zelforganiserende teams zijn het hart van agile organisaties. Dat vraagt minder management en meer leiderschap: “Geef richting en steun”. Decentralisatie en zelforganisatie maakt flexibeler (zie bijvoorbeeld Buurtzorg[4]), daarom dienend leiderschap om anderen te laten groeien (Greenleaf, 1970[5]). Dat is de kern van agile management.

Het werk wordt geregeld door de Product Owner, de Scrum Master en het team, de leider is er voor de mensen. Groeiende professionalisering is de nieuwe focus van de manager en versterkt agility.

Werken op basis van vertrouwen

Het nemen van eigenaarschap vraagt om gevoeld vertrouwen[6]. Vertrouwen geven vraagt om loslaten en faciliteren. Het diep en vertrouwensvol delegeren laat mensen eigenaarschap nemen. Het waarderen van experimenten en fouten als gelegenheid tot leren, is daarbij een belangrijk mechanisme.

Delegeren vereist de overtuiging dat zij die het werk doen de beste beslissingen nemen. En vergeet vooral niet de voorbeeldrol. Het erkennen en leren van eigen fouten werkt als een grote stimulans. Het lerend vermogen van de organisatie wordt dan echt gestimuleerd.

Gebruik van Continuous Delivery tools en processen

Kort-cyclische feedback op product en productie is de kurk voor continu leren en verbeteren. In itererende agile processen (zoals Scrum) zit dat ingebakken als demo (productfeedback) en retrospectie (zelfreflectie). In de uitvoering moet dat gestalte krijgen.

Continuous Delivery richt zich op verkorting van de levercyclus. Bij software komt bijvoorbeeld direct feedback uit geautomatiseerde tests en kort daarna uit het gebruik. Leveren wordt routine en leren uit feedback verhoogt de kwaliteit.

Tools en processen, liefst geautomatiseerd, zijn maatgevend. Een ononderbroken workflow is de motor. Dat maakt betrouwbaar, snel en flexibel en dat is waar het bij agile werken om gaat.

Het vervolg

Werken met de 25 factoren brengt agile awareness. Richten op de factoren geeft focus en versnelt de groei. De dienstverlening van inspearit biedt ondersteuning op al deze gebieden.

De vijf factoren voor het volgende artikel zijn:

  • Incrementele processen en methodes.
  • Agile portfolio management.
  • Stabiele teams over lange periodes.
  • Up-to-date blijven.
  • Visueel management.

[1] MBA dissertation on Enterprise agility; “Focusing Agile Maturing Enterprises”. https://www.inspearit.nl/agile-portfolio-management-3/
[2] inspearit agile consultancy Utrecht, info.nl@inspearit.com – 030 230 89 00
[3] https://chro.nl/artikel/zo-wordt-iedereen-de-beste-bij-ing
[4] https://www.managementsite.nl/buurtzorg-nederland-back-to-basics
[5] https://www.greenleaf.org/what-is-servant-leadership/
[6] https://www.talentontwikkeling.com/blog/eigenaarschap-creeren/

Adri Fijneman: Om IT te laten groeien als facilitator van business en innovatie werkt Adri aan Agile op schaal. Door zowel de IT als de business functies en rollen hierin mee te nemen breng ik afstemming en focus op de realisatie van toegevoegde waarde voor de klant.

Heeft u een vraag?

Neem contact op