Enterprise Architectuur

Organisaties moeten alert reageren en schaarse middelen slim inzetten. Vooral nu. IT kan een drijvende kracht zijn, maar ook een blok aan het been. Architectuur helpt, u kunt er IT mee afstemmen op de business. Of juist afgestemd houden. Essentieel voor beslissingen over IT-investeringen, strategische veranderingen en innovaties. Toch blijkt de praktijk weerbarstig. Vaak verliezen architecten zich in methoden en technieken en vergeten goed te communiceren.

Het effectief kunnen overbrengen van de boodschap vinden wij bij architectuur van cruciaal belang. Zowel in het ontstaan van de architectuur, als in het uitdragen, toetsen, valideren en laten evolueren daarvan. Een architect moet als gesprekspartner van het senior management stevig in z’n schoenen staan, kennis hebben van de markt, de organisatie, bedrijfsprocessen én van technologie. Ook moeten architecten in staat zijn om veranderingen te faciliteren. Architectuur mag nooit remmen, het mag geen papieren tijger zijn, geen bureaucratisch obstakel. Een architect zorgt er juist voor dat de organisatie efficiënt werkt en wendbaar is.

Bekijk hier ons gehele opleidings aanbod op het gebied van Architectuur

Verbeteren van architectuur en de architectuurfunctie

De architecten van inspearit gebruiken ‘no nonsense’, pragmatische benaderingen om architectuur binnen organisaties te professionaliseren en meer waarde te laten toevoegen. We zijn bekend met een groot scala aan architectuurtechnieken maar zijn niet gebonden aan specifieke methoden of technieken. Wij hechten er belang aan om zowel zelf succesvol architectuur te bedrijven als de architecten in uw organisatie te helpen zichzelf te verbeteren. Onze aanpak kent dan ook twee aspecten: het continu verbeteren van de architectuur én het continu verbeteren van de architectuurfunctie. Bij veel opdrachten is het coachen en begeleiden van andere architecten een belangrijk onderdeel van ons werk.

agile-architecture-600

Onafhankelijk advies

Als onafhankelijke architecten kunnen wij het ons permitteren om kritisch te zijn en een ander geluid te laten horen. Dat biedt ons de mogelijkheid om bestaande architecturen effectief te reviewen en waar nodig met nieuwe oplossingsrichtingen te komen. Door het begeleiden van CIO’s en managers binnen zowel demand als supply organisaties zijn we in staat snel de verbeterpunten op architectuurvlak aan te wijzen en hier onze ondersteuning op aan te passen, of dat nu het inrichten van architectuurprocessen is, het coachen van een (lead) architect of het introduceren van architectuurraamwerken of tooling. Door onze iteratieve aanpak die vaak intensieve samenwerking met belanghebbenden vanuit de klantorganisatie vereist zijn we in staat onze diensten scherp in de markt te zetten.

Realistisch

Door onze ervaring bij een veelheid aan organisaties hebben onze architecten een brede kennis van markten én een brede kennis van technologie. Daarnaast zijn wij in staat om op een heldere manier aan de organisatie uit te dragen wat de betekenis en de waarde van technologie is en waar de kansen en risico’s van een oplossingsrichting liggen. Onze architecten zijn trots op hun realiteitszin ten aanzien van hypes, maar zijn goed bekend met trends en ontwikkelingen. Wij combineren de helicopterview die enterprise architectuur biedt, met de modder aan de laarzen van bijvoorbeeld software en solution architecten.

Concrete diensten

inspearit heeft de afgelopen 25 jaar veel ervaring opgebouwd waarmee wij veel kleine en grote organisaties hebben geholpen om de ‘state of the practice’ op architectuurvlak verder te verbeteren. Daarnaast zijn we marktleider in architectuuropleidingen in Nederland (via ons opleidingsmerk cibit academy). We zijn u graag van dienst met bijvoorbeeld:

  • Architectuurfuncties inrichten of professionaliseren
  • On-the-job coachen van architecten
  • Doelarchitecturen en roadmaps realiseren op basis van business en IT-strategie.
  • IT-huishouding en informatievoorziening visualiseren voor managers.
  • Domein- of referentiearchitecturen opstellen, aanscherpen of reviewen.
  • Inrichten van project en applicatieportfoliomanagement.
  • Strategieën ontwikkelen om de nieuwste trends zoals cloud, BYOD en ‘the internet of all things’ te benutten.
  • Architectuur audits en quickscans uitvoeren om snel en effectief de vinger op de zere plek te kunnen leggen.

Track record

Wij zijn trots op de invloed die inspearit experts hebben gehad op de ontwikkeling van architectuur in vele (grote) organisaties in Nederland. Omdat we een combinatie van advisering, coaching en opleiding konden inzetten, en omdat we binnen het brede vakgebied ‘architectuur’ meerdere experts met uiteenlopende specialismen in huis hebben, zijn we vaak in staat geweest het verschil te maken. De afgelopen jaren hebben wij de o.a. volgende organisaties ondersteund bij het professionaliseren van architectuur: TenneT, PostNL, Belastingdienst, Logius, Gemeente Den Haag, Delta Lloyd, ProRail, Ministerie van Defensie, Yarden. ministeries van Economische Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ING, ABN AMRO Bank, Rabobank, Port infolink, Thales en Centraal Bureau voor de Statistiek. Referenties zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Heeft u een vraag?

Neem contact op