BNPBNP Paribas Securities kreeg in 2010 een CMMI maturity level 3-certificering. Het verbetertraject stond onder leiding van Jeane Mirot en had betrekking op 80 projecten en applicaties. Naast 650 IT-medewerkers, waren ook 250 medewerkers van businessafdelingen betrokken.

In aanvulling op het recente succes van het halen van de level 3-beoordeling, zijn er ook diverse verbeterdoelen gedefinieerd. BNP Paribas moet verder gaan met profiteren van de aanwezige best practices met behulp van de gecreëerde verbetercyclus. Ook moeten de offshore-locaties zich aansluiten bij de opgedane expertise van het verbeterteam en best practices gaan delen.

Wat maakt het verschil van niveau 2 naar niveau 3?

1. Standaardisatie

Het is niet langer een zaak van ieder voor zich. Mirot: “De IT-teams hebben een gemeenschappelijke database van methoden en sjablonen om IT-ontwikkelingen mogelijk te maken. Van het definiëren van eisen tot het in productie gaan. Iedereen kan er een bijdrage aan leveren, maar de basis is hetzelfde en voorkomt dat het wiel steeds opnieuw uitgevonden wordt.”

2. Betrokkenheid van de business analisten

Niveau 3 bestaat uit het definiëren van eisen, de goedkeuring van de ontwikkelde software en de technische integratie. De eerste twee vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, de sponsor. Dus de sponsor is ook betrokken bij het delen van gemeenschappelijke methoden om beter zijn behoeften te definiëren, en om ervoor te zorgen dat hij het product in gebruik neemt dat het best voldoet aan de juiste eisen.

3. Continue verbetering

Het doel is profiteren van reflectie, en vanaf nu zal dat systematisch gebeuren. “Het team stelt een evaluatiedocument na elk project op, dat geanalyseerd wordt door specialisten. Die halen de herbruikbare best practices eruit en voegen ze toe aan de database. Een andere ontwikkeling is de oprichting van een panel van testdeskundigen, ontworpen om ervaringen met best practices uit te wisselen.”

4.  Strategische opleidingsplanning

Een gestructureerde opleidingaanpak is het resultaat van CMMI level 3 dankzij de BNP Paribas opleidingsafdelingen. Op het programma staan trainingen over technische, methodologische of zakelijke onderwerpen.

Wat heeft dit veranderd voor de managers?

1. Een echte teststrategie dankzij level 3

Managers Lien Dray en Yohann Magnien zijn het eens: “Level 3 zorgt ervoor dat ruim van te voren een gestructureerde teststrategie wordt gedefinieerd. Voorheen hadden we de neiging om het op het laatste moment vast te stellen. Met dank aan level 3 is dat nu van de baan. De voordelen hiervan zijn dat wij het risico van omissies beperken, we anticiperen op benodigde middelen en tijd, en de juiste validatie criteria kunnen bepalen”.

2. Tools gedeeld door business analisten en projectmanagers

“Vanaf nu delen analisten en managers gemeenschappelijke hulpmiddelen zoals een kwaliteitscentrum voor het beheer van tests. Dit zorgt ervoor dat we elkaar beter begrijpen en verbeteringen door kunnen voeren”, legt Lien uit.

3. Vooruitgang en continue verbetering

Yohann: “We hebben een interactief model ontwikkeld in Excel, met macro’s die er voor zorgen dat kostenramingen automatisch worden bijgewerkt volgens de informatie die wordt ingevoerd.”

4. Betere resource planning

Yohann heeft een resource plan opgesteld. Aan de hand van gesprekken met medewerkers identificeerde hij hun technische en functionele vaardigheden, kennisniveau en opleidingsbehoeften en legde dit vast. Yohan: “Het helpt ons ervoor te zorgen dat we juiste kennis aan boord hebben.”

5. Nadeel

Nogmaals zijn Lien en Yohann het eens: het enige nadeel van level 3 is dat de tools niet met elkaar communiceren. Dat punt is opgepakt. Jeane’s team heeft interfaces tussen de verschillende tools geïmplementeerd om het gebruiksgemak te verbeteren.

6. Beste van CMMI level 3

“De coaching is van een zeer hoge kwaliteit”, zeggen Lien en Yohann. “Het team heeft het model intelligent ingezet, zodat flexibiliteit geboden wordt en elk projectteam het model kan aanpassen afhankelijk van de context. Door middel van dialoog en experimenten, hebben de coaches ons laten zien dat wat we aanvankelijk voor onmogelijk hielden binnen ons bereik is gekomen, en zelfs makkelijker dan we hadden verwacht!”.

Heeft u een vraag?

Neem contact op