COMMUNITIES OF PRACTICE

Uitdagingen in agile teams

In organisaties waar met multidisciplinaire Agile teams gewerkt wordt, ontstaat vaak de behoefte van medewerkers uit een vakgroep of interessegebied om hun vak te ontwikkelen en kennis te delen. Communities of Practice bieden hier een oplossing voor.

Communities ondersteunen Agile organisaties in samenwerking, in het van elkaar leren, in het ontplooien van medewerkers, in het vergroten van binding met de bredere organisatie, in het ondersteunen van innovatie. Het opzetten van communities gaat soms vanzelf, maar behoeft meestal wat ondersteuning. U herkent zich wellicht in onderstaande vragen:

 • Hoe zorg ik ervoor dat medewerkers zich blijven ontwikkelen en zich binden aan de organisatie?
 • Ik hoor goede verhalen over het opzetten van een community, maar wat is het precies en wat levert het op?
 • Hoe kan het vrijwillige en zelforganiserende karakter van communities in balans blijven met het bijdragen aan het halen van onze organisatiedoelen?
 • Hoe zorg ik ervoor dat gemaakte fouten niet herhaald worden en wijze lessen geleerd en gedeeld worden?
 • Hoe versterk ik het vakmanschap in mijn organisatie?
 • Hoe verbind ik medewerkers met elkaar en met de organisatie?
 • Hoe kan ik een vakgroep opzetten, en mijn medewerkers geïnteresseerd houden? Hoe kan ik innovatie stimuleren in en door interdisciplinair samenwerkende groepen?
 • Hoe krijg ik mijn medewerkers bereid om buiten hun dagelijkse werk tijd te besteden aan hun vakgebied en de ontwikkeling van ideeën?

“Als het goed is zit de pret niet in de lesstof maar in het leren.” – Midas Dekker

Resultaat van goed werkende Communities

Vakmanschap

In een CoP zullen mensen uit een gedeelde interesse of vakgebied met elkaar leren en de gelegenheid hebben om kennis te delen en hun vakgebied te verdiepen. Dit draagt in grote mate bij aan de trots van deze medewerkers in hun werk, de werkgever en hun vakgebied. Als organisatie straal je daarmee uit (naar de arbeidsmarkt en potentiële klanten) dat je het vakmanschap van je medewerkers uiterst serieus neemt.
Daarnaast wordt het vakmanschap versterkt door in interdisciplinair verband ideeën uit te wisselen, nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en in bredere context ervaringen op te doen.

Cultuur gericht op innovatie, groei en samenwerking

“Samen weten we meer dan alleen”. Dit geldt ook voor een Community of Practice. Goede CoP’s bevorderen samenwerking en groei, waardoor medewerkers beter en effectiever zullen presteren. Dit heeft een directe weerslag op de kwaliteit en waarde van de producten/ diensten die worden geleverd.

Naast communities gericht op een vakgebied, kunnen CoP’s zich ook richten op een interessegebied (bijvoorbeeld IoT, AI, Big Data). Door medewerkers die enthousiast zijn over een interessegebied bij elkaar te brengen in multidisciplinaire communities ondersteun je innovatie.

Vibe (retention)

Uitwisseling van kennis over “projecten” heen: goede ervaringen worden gedeeld en meegenomen, gedeelde fouten kunnen op andere plaatsen en momenten worden voorkomen. Dat versterkt de motivatie en de continuïteit, wat medewerkers loyaler maakt naar de organisatie. Als onderdeel van een CoP krijgen medewerkers weer toegang tot vakgenoten en collega’s met gelijke interesses, wat ze de gelegenheid om zichzelf door te ontwikkelen in hun vakmanschap. Dit resulteert in medewerkers die zich werkelijk als T-shaped professional ontwikkelen; in de breedte binnen hun project / werkgroep / agile team en in de diepte binnen de Community of Practice.

Onze aanpak

Wij hebben goede ervaringen met Communities of Practice en onderschrijven het belang en het nut ervan. Onze dienstverlening beslaat grofweg de volgende drie onderdelen:

 1. Het werven voor, opzetten en initieel organiseren van communities met de initiatiefnemers en de beoogde deelnemers.
 2. Het ondersteunen van groei en effectiviteit van bestaande communities en de participanten, met een focus op de dynamiek van de groep en de organisatie.
 3. Het faciliteren en uitvoeren van inhoudelijke opleidingstrajecten, certificering en coaching gebaseerd op ons ruime opleidingen portfolio, waar nodig aangevuld met maatwerk.

Het opzetten van een community

Soms ontstaan communities spontaan en vaker is er een stimulans nodig, maar altijd vraagt het om ondersteuning en faciliteiten. Bijna altijd is er een vorm van interne communicatie nodig om communities van de grond te krijgen en in de lucht te houden. Daarbij kunnen we u ondersteunen. We gaan met het management en HR aan het werk om de juiste voedingsbodem te creëren, vak- en interessegebieden te onderkennen en de inrichting praktisch te faciliteren. Met de medewerkers uit de verschillende vak- en interessegebieden gaan we op weg om de doelstellingen, de spelregels en de organisatie voor hun community vast te stellen.

Het ondersteunen van communities

Communities floreren door het enthousiasme van de deelnemers. We kunnen impulsen geven door gericht workshops te doen uit onze ruime bibliotheek van mogelijkheden en we hebben een set aan metrieken die we gebruiken om de levendigheid van een community in kaart te brengen.

Daarmee kijken we naar vier aspecten:

 1. In welke mate ondersteund de community het ontwikkelen van relaties met anderen in hetzelfde vak- of interessegebied binnen en/of buiten de organisatie?
 2. In welke mate wordt professionaliteit ontwikkeld binnen de organisatie en draagt de community bij aan een cultuur van vakmanschap?
 3. Hoe ondersteund de community de medewerkers bij het uitvoeren van de dagelijkse, operationele taken en projecten?
 4. Is er sprake van het binnenhalen en ontwikkelen van nieuwe kennis, het delen van kennis binnen en buiten de organisatie en het vastleggen van kennis voor toekomstig gebruik?

Op basis van het inzicht op deze vier aspecten gaan we met de community en het management werken aan optimalisering en groei, om zo de effectiviteit van de community te vergroten. Vanuit continue bepaling en prioritering van root-causes werken we samen met de organisatie aan verbeterpunten.

Het bieden van opleidingstrajecten, certificering en coaching

Het ontwikkelen van medewerkers binnen hun vakgebied is een belangrijke drijfveer voor het opzetten van een community. Voor een aantal vakgebieden heeft inspearit inhoudelijke opleidingen, die worden aangeboden onder het label van cibit academy. We hebben daarbij goede ervaringen met het aanbieden van opleidingstrajecten (bijvoorbeeld, Scrum Product Owner traject of Scrum Master traject). Het doel van deze trajecten is om met de community op weg te gaan naar groei. Daarbij wisselen we bij voorkeur theoretische en praktische trainingen af met coaching-on-the-job. Wanneer van toepassing is er altijd ook maatwerk mogelijk.

Track record

Wij zijn trots op de invloed die inspearit experts hebben gehad op de ontwikkeling van Communities of Practice in vele (grote) organisaties in Nederland. Omdat we een combinatie van advisering, coaching en opleiding konden inzetten, en omdat we binnen het brede vakgebied ‘Digitale Transformatie’ meerdere experts met uiteenlopende specialismen in huis hebben, zijn we vaak in staat geweest het verschil te maken.

De afgelopen jaren hebben wij de o.a. de volgende organisaties ondersteund bij het opzetten en professionaliseren van Communities of Practice: Air France-KLM, Kadaster, CZ en nog veel meer. Referenties zijn op aanvraag verkrijgbaar.

blog-icon

Blog

Als inspearit hebben we de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgebouwd over het opzetten van communities. Ons doel is daarbij altijd om de community zelf de tools te geven om de verbetering zonder ons zelfstandig voort te zetten. Ruud Bruls vertelt over hoe je Communities of Practice aanstuurt om competentieontwikkeling te faciliteren.

Meer weten? Neem contact op

Heeft u een vraag?

Neem contact op