ENTERPRISE ARCHITECTUUR

Uitdagingen van Enterprise Architectuur

Organisaties moeten alert reageren en schaarse middelen slim inzetten omdat veranderingen steeds sneller gaan. Business en operationele modellen veranderen, wetgeving wordt aangescherpt en nieuwe technologieën maken efficiëntere processen mogelijk. Data gedreven, agile en digitale transformatie zijn de kernwoorden van deze tijd. Door de verdergaande digitalisering en de toenemende complexiteit neemt de behoefte aan Enterprise Architectuur sterk toe.

De volgende vragen worden o.a dan ook in de praktijk vanuit organisaties aan ons gesteld: 

  • Op welke wijze kan Enterprise Architectuur ons helpen bij het integreren van business en operationele modellen binnen onze organisatie? 
  • Is het mogelijk datdoor gebruik van Enterprise Architectuur het adapteren van veranderde wet en regelgeving binnen onze organisatie makkelijker wordt?    
  • Is Enterprise Architectuur geschikt om ondersteuning te bieden bij het inrichten van een data gedreven organisatie?
  • Kan Enterprise Architectuur ondersteuning bieden bij agile of digitale transformatie binnen een organisatie?

Enterprise Architectuur modelleert op basis van integrale strategische afstemming op alle business en management niveaus en is daarom ook essentieel voor beslissingen over IV (Informatie Voorziening) investeringen, strategische (disruptieve) veranderingen en innovaties.  

In de praktijk is Enterprise Architectuur niet op zich zelf staand, maar is onderverdeeld in verschillende expertise gebieden zoals Business, Domein, Informatie, Applicatie, Security en Technologie architecturen. Binnen deze expertise gebieden verliezen architecten zich vaak in methoden en technieken en vergeten goed te communiceren met de verschillende stakeholders. 

Dit wordt versterkt door de ontwikkelingen waarin een agile werkwijze een cruciale rol speelt. Teams zijn multidisciplinair en van hen wordt verwacht dat ze eigen afwegingen maken op basis van architectuur kaders en handvaten integraal afstemmen vanuit de verschillende architectuur expertise gebieden.  

“Het is de rol van de architect het gisteren van morgen te scheppen.” – Oscar Niemeyer

Onze aanpak

Verbeteren van architectuur en de architectuurfunctie

Kort-cyclische communicatie en afstemming met de verschillende stakeholders binnen multidisciplinaire agile teams en het effectief kunnen overbrengen van de boodschap zijn sleutelcompetenties en daarom voor architecten van cruciaal belang. Dit is er zowel in het ontstaan van de architectuur kaders en handvaten, als in het uitdragen, toetsen, valideren en laten evolueren daarvan.

Een architect moet als gesprekspartner van de business en het (senior) management stevig in zijn of haar schoenen staan, kennis hebben van de markt, de organisatie, bedrijfsprocessen én technologie. Ook moeten architecten in staat zijn om (o.a. data gedreven agile en digitale transformatie) veranderingen te faciliteren. Architectuur mag nooit remmen, het mag geen papieren tijger zijn noch een bureaucratisch obstakel. Een architect zorgt er juist voor dat de organisatie efficiënt en effectief werkt en tegelijkertijd wendbaar is.

Vanuit een Enterprise Architectuur perspectief worden actuele ontwikkelingen zoals agile of digitale transformatie in de IV en business geduid, in termen van kansen en bedreigingen. De architect zet de mogelijke positioneringen van deze ontwikkelingen naast elkaar en weegt deze af zodat de organisatie binnen business & portfolio en domein teams voorbereid is en optimaal kan inspelen op ontwikkelingen. Onze filosofie, verbinden van business en IV en het gefundeerd besluiten nemen vanuit een huidig en toekomstig Enterprise Architectuur perspectief sluit hier naadloos op aan.

Pragmatiek

inspearit heeft een praktische “no nonsens” insteek in architectuur die theoretisch en methodisch onderbouwd is. Onze trainers van architectuuropleidingen zijn zelf architecten. Inspearit bundelt hun gedegen kennis en ervaring van een agile werkwijze en architectuur.

We zijn bekend met een groot scala aan agile en architectuurtechnieken, maar zijn niet gebonden aan specifieke methoden of technieken. Wij hechten er belang aan om zowel zelf succesvol architectuur te bedrijven als de architecten in uw organisatie te helpen zichzelf te verbeteren.

Onze aanpak kent dan ook twee aspecten: het continu verbeteren van de architectuur én het continu verbeteren van de architectuurfunctie. Bij veel opdrachten is het coachen en begeleiden van andere architecten een belangrijk onderdeel van ons werk.

Onafhankelijk advies

Als onafhankelijke architecten kunnen wij het ons permitteren om kritisch te zijn en een ander geluid te laten horen. Dat biedt ons de mogelijkheid om bestaande architecturen effectief te reviewen en waar nodig met nieuwe oplossingsrichtingen te komen.

Door het begeleiden van CIO’s en managers binnen zowel (agile gedreven) demand als supply organisaties zijn we in staat snel de verbetermogelijkheden op architectuurvlak aan te wijzen en hier onze ondersteuning op aan te passen, of dat nu het inrichten van (agile) architectuurprocessen is, het coachen van een (enterprise, business, domein of (lead)) architect of het introduceren van architectuurraamwerken of -tooling.

Door onze agile aanpak die vaak intensieve samenwerking met belanghebbenden vanuit de klantorganisatie vereist zijn we in staat om snel knelpunten op te lossen en waarde van architectuur in de organisatie te vergroten.

Realistisch

Door onze ervaring bij een veelheid aan organisaties hebben onze architecten een brede kennis van markten én een brede kennis van technologie. Daarnaast zijn wij in staat om op een heldere manier aan de organisatie uit te dragen wat de betekenis en de waarde van technologie is en waar de kansen en risico’s van een oplossingsrichting liggen.

Onze architecten zijn trots op hun realiteitszin ten aanzien van hypes, maar zijn tegelijkertijd goed bekend met trends en ontwikkelingen. Wij combineren de helicopterview die Enterprise Architectuur biedt, met de modder aan de laarzen van bijvoorbeeld software en solution architecten.

Concrete diensten

inspearit heeft de afgelopen 25 jaar veel ervaring opgebouwd, waarmee wij kleine en grote organisaties hebben geholpen om de ‘state of the practice’ op architectuurvlak verder te verbeteren. Daarnaast zijn we marktleider in architectuuropleidingen in Nederland via ons opleidingsmerk cibit academy, daar vindt u ook ons gehele Architectuur opleidingsaanbod. 

We zijn u graag van dienst met bijvoorbeeld:
• Architectuurfuncties inrichten of professionaliseren
• On-the-job coachen van architecten
• Doelarchitecturen en roadmaps realiseren op basis van (agile en digitale) business en IT-strategie
• Communiceren en visualiseren van architectuur en de gehele informatievoorziening voor (senior)management
• Domein- of referentiearchitecturen opstellen, aanscherpen of reviewen
• Inrichten van business-domein, programma en project portfoliomanagement
• Strategieën en scenario’s ontwikkelen om de nieuwste trends, zoals o.a. Cloud, Big Data Analytics en Internet of Things, te benutten
• Architectuuraudits en quickscans uitvoeren om snel en effectief de vinger op de zere plek te kunnen leggen

Track record

Wij zijn trots op de invloed die inspearit experts hebben gehad op de ontwikkeling van architectuur in vele (grote) organisaties in Nederland. Omdat we een combinatie van advisering, coaching en opleiding konden inzetten, en omdat we binnen het brede vakgebied ‘architectuur’ meerdere experts met uiteenlopende specialismen in huis hebben, zijn we vaak in staat geweest het verschil te maken.

De afgelopen jaren hebben wij de o.a. de volgende organisaties ondersteund bij het professionaliseren van architectuur: TenneT, PostNL, Belastingdienst, Logius, Gemeente Den Haag, Delta Lloyd, ProRail, Ministerie van Defensie, Yarden, de ministeries van Economische Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ING, ABN AMRO, Rabobank, Thales en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Referenties zijn op aanvraag verkrijgbaar.

blog-icon

White Paper – Rol van de architect bij een digitale transformatie

De toenemende digitalisering en de veranderingen in werkwijze hebben impact op de rol van de architect. In dit white paper wordt eerst kort ingegaan op de nieuwe werkwijze, vervolgens op de veranderingen in de rol en daarna op organisatorische veranderingen die ook impact hebben.

Meer weten? Neem contact op

Heeft u een vraag?

Neem contact op