ONVZVoor ONVZ heeft inspearit een ICT-landschapsfoto gemaakt. Het biedt een actueel overzicht van en inzicht in het ICT-landschap, mede ter ondersteuning van visievorming door algemeen management. ONVZ gebruikt de visualisaties voor interne kennisoverdracht. En als startpunt voor strategie discussies tussen ICT- en algemeen management. Maar ook voor informatieoverdracht naar externe partijen zoals toezichthouder De Nederlandsche Bank.

De uitdaging

ONVZ is een middelgrote Nederlandse zorgverzekeraar met ca. 400 medewerkers en meer dan 350.000 verzekerden. De ICT-ondersteuning van ONVZ is geëvolueerd van één centrale applicatie tot een veelkleurig en complex ICT-landschap. Het was voor ONVZ een uitdaging om over het ICT-landschap begrijpelijk en overzichtelijk te communiceren. Zowel naar het algemeen management als intern binnen de afdeling automatisering. Maar ook de impact van (strategische) keuzes of wijzigingen inschatten en communiceren is een aanleiding geweest voor het starten van dit project.

De oplossing

In nauwe samenwerking met ONVZ heeft inspearit een aantal visualisaties van het ICT-landschap gemaakt en een toelichtende beschrijving. Deze landschapsfoto biedt overzicht en inzicht in het ICT-landschap door applicaties, gegevens, infrastructuur en bedrijfsprocessen samenhangend in kaart te brengen, en zo (strategische) besluitvorming en communicatie te ondersteunen.

Het resultaat

Het resultaat voor ONVZ was een beknopte en duidelijke beschrijving van het ICT-landschap en zes visualisaties waarbij verschillende aspecten integraal in kaart zijn gebracht. Hiermee is ONVZ in staat verschillende belanghebbenden van het ICT-landschap te informeren over de huidige situatie, voorgenomen wijzigingen en de impact van het implementeren van strategische bedrijfskeuzes. Voorbeelden van deze belanghebbenden zijn medewerkers van de afdeling automatisering, het algemeen management, maar ook externe toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank.

Toegevoegde waarde

ONVZ heeft voor inspearit gekozen wegens haar visie op architectuur en architectuurbeschrijvingen. Met unieke en vernieuwende architectuurbeschrijvingen als opbrengst. Die voor interne ONVZ medewerkers en externe belanghebbenden duidelijk en toegankelijk de essentie van het ICT-landschap beschrijven.

Heeft u een vraag?

Neem contact op