VNUVNU Exhibitions Europe (www.vnuexhibitions.com), brengt ontmoetingen tot stand die moeten leiden tot waardevolle salescontacten. Dat kan uitstekend via beurzen, maar ook via executive summits of online platforms. Het gaat erom hoe VNU EE de informatie van bezoekers kan verrijken om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

Profielen verrijken met data warehousing

Tien jaar geleden zette het bedrijf belangrijke stappen door de kennis over bezoekers vast te leggen in databaseprofielen. Op jaarbasis registreert of update het bedrijf zo’n miljoen profielen. Hiermee is een strategische keuze gemaakt. “Wij willen kennis toevoegen aan het profiel van een bezoeker en al deze kennis centraal opslaan en ontsluiten via allerlei kanalen. Daarom ontwikkelen we momenteel een datawarehouse-omgeving”, zegt Jeroen Halkes, Manager Marketing Services van VNU EE en ICT-eindverantwoordelijke. “Het maakt dan niet uit of een bezoeker een beurs bezocht, participeert in één van de online platforms of collega’s ontmoette op een Summit. We willen profielen verrijken.”

ICT-aanpak

Dat vraagt een andere ICT-organisatie. De ICT-systemen waren toegespitst op de organisatie van beurzen, tegenwoordig staan ook de profielen centraal. Het registratieproces van bezoekers, websites, participatie in online platforms, webstatistieken en klikgedrag in e-mailcampagnes hebben allemaal met elkaar te maken. Dit vraagt een integrale benadering en een andere verantwoordelijkheidstructuur voor de ICT-aanpak. Halkes: “We hebben hiervoor een ICT Demand organisatie ingericht, die een integrale ICT-visie ontwikkelt die aansluit op de bedrijfsdoelstellingen. Bij de herinrichting van de ICT-organisatie, een meerjarenplan, werken we samen met de adviseurs van inspearit.”

Kennis opbouwen

Een ander belangrijk aspect van de nieuwe ICT Demand organisatie is het centraliseren van het applicatie- en functioneel beheer. In het verleden lag deze verantwoordelijkheid bij de business wat leidde tot inefficiency en fragmentatie van kennis en activiteiten. Tot slot bouwt VNU EE aan een projectorganisatie die de vele geplande ICT-projecten kan aansturen. In het verleden was het projectmanagement hoofdzakelijk ondergebracht bij externe leveranciers. Door het management in eigen beheer te nemen en op dit vlak kennis en ervaring op te bouwen, krijgt VNU EE betere controle over de eigen ontwikkeling.

Betrokken partner

“In dit omvangrijke meerjarenplan is inspearit onze kennispartner. Hun kennis en ervaring biedt ons een belangrijke houvast in dit ingrijpende proces”, zegt Halkes. “Tijdens de professionaliseringsslag van onze ICT biedt inspearit meer dan alleen een organisatiemodel. Samen hebben we een groeipad ontwikkeld waarin ook de verschillende tussenstappen zijn vastgesteld. Daarbij zijn de potentiële voordelen ten opzichte van de oude werkwijze helder in kaart gebracht en gekwantificeerd. Zo willen we besparen op het gebied van faalkosten en structurele inhuur van externen beperken. Naast adviseur is inspearit een betrokken kennispartner die ook in de uitvoering op het juiste moment de juiste kennis en ondersteuning biedt. Dit alles zonder het einddoel uit het oog te verliezen.”

Meer grip

De inrichting van de ICT Demand organisatie bij VNU EE ligt op schema. “De huidige ontwikkelingen maken duidelijk dat we de juiste weg zijn ingeslagen. Door de stappen die we nu met de ICT Demand organisatie zetten, krijgen we steeds meer grip op de ICT-strategie en -ontwikkeling. In die structuur vullen we nu de rollen en functies in en brengen we onze ICT in lijn met het business model. Door die aanpak kunnen we sneller en effectiever inspelen op de wensen van onze interne en externe klanten en ook online maximale meerwaarde

Heeft u een vraag?

Neem contact op