De Amerikaanse futuroloog Alvin Toffler schreef in de jaren zeventig in zijn boek “Future Shock” dat de analfabeten van de 21ste eeuw “niet alleen diegenen zullen zijn die niet kunnen lezen, schrijven en tellen, maar ook degenen die niet kunnen leren, afleren en opnieuw leren”.

De crisis heeft ons dus versneld geleerd wat we al wisten: het vergroten van vaardigheden is van groot maatschappelijk belang. In deze eerste helft van de 21ste eeuw is dit waarschijnlijk de sleutel tot verandering, transformatie en individuele en collectieve prestaties. Het zal ook wezenlijke betekenis hebben voor loyaliteit van medewerkers.

Omdat 56% van de bedrijven binnen vijf jaar een afname van concurrentievermogen verwachten door een tekort aan benodigde vaardigheden en competenties (bron, “Réussir la transition des compétences”, PwC), is het cruciaal om een leercultuur te bevorderen door te breken met de klassieke opleidingsbenadering.

Deze fundamentele beweging, die een van de belangrijkste onderwerpen was op agenda van het laatste Wereld Economisch Forum in Davos eind januari 2020, is versterkt door de pandemie. Begin dit jaar waren 92% van de Learning & Development Managers van mening dat Covid-19 de opleidingssector heeft verstoord door het gebruik van technologie en veranderingen in verwachtingen. Daarnaast werd gesteld dat 1 op de 2 werknemers van plan is om een training te volgen in 2021! (Bron, Empowill).

Bedrijven die niet achter willen blijven, moeten daarom een lerende organisatie worden en daarmee een vruchtbare voedingsbodem voor de continue ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Dit is een cruciale voorwaarde voor organisaties om het evenwicht te vinden tussen eigen identiteit en aanpassingsvermogen.

Het is echter gevaarlijk om de som van individuele vaardigheden te verwarren met de collectieve prestaties. Om- en bijscholing zijn hierin een belangrijke hefboom, maar ze zijn vooral van strategische waarde. Organisaties moeten het beschouwen als een gemeenschappelijk project, een benadering waarin elke dag synoniem is met vooruitgang in kennis.

Het opbouwen en uitbreiden van vaardigheden moet daarom niet langer een zaak zijn van individuele training, maar moet op drie niveaus worden ingezet: individu, team en de gehele organisatie. Experimenteren en samen ervaren zijn hiervoor centrale assen.

In deze benadering zijn individueel leren, fouten maken, reflecteren en opnieuw beginnen, en vaardigheden doorgeven aan collega’s, de sleutel tot continu leren. Alleen door competentieontwikkeling en zichzelf te transformeren zullen werknemers geleidelijk bijdragen aan de ontwikkeling van de collectieve intelligentie.

Door te gezamenlijk experimenteren en het delen van ervaringen stelt de organisatie zich open voor de wereld van kennis en kan ze zich aanpassen aan een continu veranderende wereld. Competentieontwikkeling is dus succesvol wanneer “leren hoe te leren” voortkomt uit een gezamenlijke mindset, een bedrijfsvisie en -strategie.

De huidige revolutie van competentieontwikkeling gaat gelijk op met een verandering in loopbaantrajecten van werknemers. Hierin is de rol van het management doorslaggevend om individuen en teams mee te krijgen in transformaties.

Bij Inspearit | CIBIT Academy hebben al onze trainers praktijkervaring, aangezien ze zowel als consultant als trainer werkzaam zijn. We ondersteunen onze klanten op concrete wijze door te reageren op de behoeftes en wensen van medewerkers, teams en het bedrijf als geheel om de transformatie tot een succes te maken. Daarbij speelt competentieontwikkeling een cruciale rol.

Tot nu toe werd bijscholing en omscholing van medewerkers door management gezien als verplichting of zelfs als een beperking. Omvangrijke transformaties, die momenteel versneld plaatsvinden onder invloed van economische omstandigheden, gaan gepaard met een  zorg: het heroverwegen van de rol van de medewerker om hem of haar te betrekken bij de gemeenschappelijke waarden en de bestaansredenen van het bedrijf.

Vandaag de dag wordt de werknemer een eigenaar van zijn of haar eigen leerproces door het in stand houden van het persoonlijke opleidingsbudget. In 2021 zal in eerste instantie de relatie tot bedrijfsdoelstellingen een motiverende factor zijn voor een medewerker om te starten met een leertraject.

Begrijpen werknemers dat hun concurrentievermogen en inzetbaarheid niet langer worden bepaald door behaalde diploma’s en certificaten, maar door hun vermogen om zich aan te passen aan de nieuwe situaties?

Nieuwsgierigheid als een stimulans voor betere prestaties? Ja, als het de verandering ondersteunt en als de competentieontwikkeling zich richt op individuen en teams en hun vermogen om het bedrijf om te vormen tot een lerende organisatie.

Het is een essentiële randvoorwaarde die leiders moeten integreren in de bedrijfsstrategie: het aanbieden van duurzame trainingsprogramma’s en het stimuleren van een cultuur van competentieontwikkeling en kennisdeling. Dit om een aantrekkelijke organisatie tot leven te brengen en … te presteren!

Serge Douillot

Voorzitter van de Raad van Bestuur van Inspearit Group
Prestatie management en organisatie- en competentietransformatie consultancy  

Meer weten?

Mocht je willen sparren over organisatietransformatie of (veranderingen) in competentie-ontwikkeling, neem contact op met een van onze adviseurs: +(31)030 2308900 of stuur een mail naar info.nl@inspearit.com.

Heeft u een vraag?

Neem contact op