IS EnterpriseSinds 2009 helpt inspearit de processen van IS Enterprise te verbeteren en op de norm te houden van drie ISO-certificeringen.

IS Enterprise is één van de grootste onafhankelijke zakelijke hosting dienstverleners in Nederland. Op het hoofdkantoor in Purmerend werken ruim 135 enthousiaste professionals dagelijks om hun klanten het ondernemen makkelijker te maken.

ISO certificering

IS Enterprise is altijd op zoek naar manieren om processen effectiever en efficiënter te maken. Om een hoge kwaliteit dienstverlening te waarborgen heeft IS Enterprise haar Service Management ingericht volgens ISO/IEC  20000:2011 internationale ‘best practices’. Specifiek voor informatiebeveiliging maakt de organisatie gebruik van ISO/IEC 27001:2005. En voor de kwaliteit van de gehele organisatie is ISO 9001:2008 de norm. Hiermee verzekert IS dat er consistentie is in de wijze waarop zij omgaat met haar klanten. Jaarlijks moet worden vastgesteld of nog aan de ISO-eisen wordt voldaan.

Onafhankelijke deskundige

In maart 2009 heeft IS Enterprise een beroep gedaan op inspearit. De opdracht was (en is nog steeds) om als een interne, onafhankelijke auditor te beoordelen of de organisatie nog werkt conform de vastgestelde beschrijving en de vereisten van de ISO-certificeringen. En of er verbeteringen mogelijk zijn in de procesuitvoerig die de efficiëntie en/of effectiviteit ten goede komen. inspearit heeft deze rol op zich genomen, en acteert als medewerker van de afdeling Service & Kwaliteit van IS Enterprise. Daarnaast begeleiden wij IS Enterprise bij de ontwikkeling en volwassenwording van de processen én van de proces-governance.

Jaarlijks krijgt elk proces dat gerelateerd is aan ISO/IEC 20000:2011 een audit. Tijdens zo’n audit, dat voornamelijk bestaat uit documentatiestudie en interviews, wordt er gekeken naar de vereisten van de ISO-certificeringen, duidelijkheid van de documentatie, aansluiting van de processen onderling,  bekendheid met de processen bij de medewerkers, of controle en werkzaamheden in lijn zijn met de beschrijving, en mogelijkheden tot verbeteren van de effectiviteit en/of efficiëntie.

Elke audit per proces resulteert in een verslag met daarin aanbevelingen ter verbetering. De aanbevelingen komen, indien overgenomen, als verbeterpunten in het interne IS Enterprise kwaliteitssysteem. Alle verbeterpunten worden ter afhandeling toegewezen aan de juiste personen.

Kritische beoordelingen, praktische verbeteringen

De toegevoegde waarde van een onafhankelijke deskundige is duidelijk: kritische, objectieve beoordelingen en praktische adviezen voor verbetering. De ervaring van inspearit wordt bij IS Enterprise gebruikt om een versnelling teweeg te brengen in het verbeteren van de processen, dat uiteindelijk de klanttevredenheid verhoogt.

Heeft u een vraag?

Neem contact op