portfolio-1200x

cibit academy is gespecialiseerd in opleidingen op het snijvlak van business en IT. Al geruime tijd zijn wij met onze trainingen een koploper in agility, cyber security en architectuur. Agile worden als organisatie, over de grenzen van de teams, is niet makkelijk. Onze trainingen spelen daarop in, bijvoorbeeld met change management. Er komen vragen aan bod als “wat is de essentie van agility en welke hindernissen kom ik tegen?” en “hoe ga ik om met weerstand en creëer ik een positieve samenwerking?”

Níet veranderen kan niet meer

Agility heeft de toekomst en is duurzaam. Vanwege de steeds sneller veranderende wereld kunnen bedrijven het zich niet meer veroorloven níet agile te zijn. Het is essentieel te zien welke veranderingen relevant zijn en daarop adequaat in te spelen. Zonder dat wordt je voorbijgestreefd door concurrenten die wel agile zijn. Het verleden is geen garantie meer voor de toekomst, wendbaarheid en flexibiliteit zijn toonaangevend. In onze trainingen gaan we in op de kenmerken en factoren die agile maken, hoe deze verandering tegemoet te treden en wat dat doet voor jou en je organisatie.

Hindernissen bij agile transformaties

Agile is niet nieuw en steeds meer organisaties “doen iets met agile”, die ervaringen kunnen we goed gebruiken. Maar agile zijn de meeste organisaties nog niet, de voordelen worden nog niet voluit benut. De snellere time-to-market, het verwijderen van overbodige procedures en het directe contact met de markt blijven achter. Bovendien wordt de motiverende werking van zelforganisatie, intensieve samenwerking en continue verbetering niet benut. Klassieke mechanismes en reacties hebben maar al te vaak nog de overhand.

Belangrijke agile succesfactoren, als communicatie, dienend leiderschap, incrementeel werken en vertrouwen komen niet vanzelf tot bloei. Veel mensen verkiezen van nature de status-quo en niet de verandering, hoe goed die ook zou zijn. De mensen, en daarmee de organisatie, meenemen in verandering krijgt bij ons alle aandacht. De grootste hindernissen liggen op dat vlak en komen ruim aan bod.

cibit academy reikt handvatten voor oplossingen

Mensen meekrijgen, weten te raken en te betrekken, zodat ze actief (mee) willen veranderen is de spil. Hiervoor zijn strategieën nodig, specifieke en doelgerichte aanpakken. Daarvoor putten we uit de trainings-, coachings- en consultancypraktijk, zowel als uit de theorie van bedrijfsvoering en verandering. Als fervent voorstanders van agility is het de uitdaging van cibit academy om onze trainingen zo te ontwikkelen dat iedereen er oplossingen uit haalt voor zijn of haar eigen situatie en elke uitvoering aansluit op de aanwezige cursisten.

Weerstand op de werkvloer? Kom naar de open avond van onze nieuwe masterclass Activating Change!

Ben je benieuwd naar hoe we jou nu al concreet kunnen helpen bij weerstand die je ondervindt bij veranderingen op de werkvloer? De eerste in een nieuwe reeks trainingen is de Masterclass Activating Change. Deze uitgebreide en grondige training rondom verandermanagement geeft je alle kennis, inzichten, ervaring en tools die je nodig hebt om een verandering in een organisatie te activeren. Kom naar onze open avond van deze masterclass op 29 januari en ervaar hoe effectief jij verandering in gang kan zetten. Je krijgt op deze avond al een aantal concrete handvatten om alvast mee aan de slag te gaan.

Heeft u een vraag?

Neem contact op