AGILE PORTFOLIO MANAGEMENT

Agile portfolio management uitdagingen

  • Hoe sluit ik mijn huidige project portfolio management aan op Agile of DevOps teams?
  • Hoe betrek ik mijn al mijn stakeholders in besluitvorming op business domein en team niveau?
  • Waarom werkt mijn traditionele besturing en rapportages niet bij de Agile teams?
  • Hoe kan ik het succes meten van mijn Agile organisatie?
  • Hoe behoud ik voordelen van Agile of DevOps teams met decentrale besluitvorming en wordt ook de missie en strategie van de organisatie ingevuld?

In portfolio management komen belangrijke verschillen tussen een traditionele projectmatige aanpak en het werken met stabiele, multidisciplinaire Agile teams naar voren.

De belangrijkste verandering is het uit elkaar halen van budget inschatten, organiseren in groepen teams en prioriteren van werk. Natuurlijk hebben deze nog steeds een relatie maar duidelijk niet aan vast elkaar gekoppeld zoals bij een traditioneel project. De relatie moet op een andere manier worden georganiseerd. Bij een project wordt een vaste scope vastgesteld en daarbij een budget en tijd ingeschat voor de realisatie van die vaste scope. De scope is vast en deze bepaalt tijd en geld. Bij een Agile werkwijze is de scope per definitie flexibel. Een duidelijke verandering op portfolio management is nodig om aan te sluiten op de Agile werkwijze.

Het werken met vaste, stabiele Agile of DevOps teams betekent het loslaten van projecten, projectteams en bijbehorende budgetten. Project stuurgroepen krijgen een andere rol of worden vervangen door andere overlegvormen.

“Agile Portfolio management organiseert, identificeert, prioriteert en valideert het leveren van waarde aan (interne en externe) klanten en stakeholders.”

De voordelen

Agile Portfolio management vormt en versterkt met drie belangrijke verbindingen:

  1. Strategisch en operationele niveau
  2. Business en IT
  3. Domein en Agile teams onderling (of met traditionele projecten of leveranciers).

Bij de Agile werkwijze willen we de voordelen van vaste, op elkaar ingespeelde Agile teams combineren met het continue kunnen reageren op veranderingen als gevolg van marktontwikkelingen, getoetste hypotheses met beoogde voordelen en uitkomsten en ervaringen van de Agile/DevOps teams. Agile Portfolio management vormt de verbinding.

Het resultaat hiervan is een hogere klant- en medewerker tevredenheid. Klanten worden niet alleen per product of dienst goed bediend maar ook in hun klantreis als geheel. Voor medewerkers worden de doelstellingen en redenen vanuit de organisatie concreet vertaalt naar hun team terwijl ze autonomie behouden. Strategische initiatieven worden sneller dan voorheen geïmplementeerd als blijkt dat gewenste resultaten bereikt worden. Door de gestelde prioriteiten op portfolio niveau krijgen de domeinen en teams een duidelijke richtlijnen bij hun (sprint)planningen waardoor gewenste uitkomsten en resultaten bereikt worden.

Agile Portfolio management zorgt voor de betrokkenheid van business, architecten en domeinen/teams in het onderzoeken en implementeren van (strategische) initiatieven.

Inspearit Agile Portfolio Management aanpak

1.  Richting geven

aan de strategische doelstellingen voor het portfolio

2. Organiseren

en budgetteren van groepen van teams gekoppeld aan waardestromen

3. Prioriteren

en ordenen van initiatieven en werk op basis van meeste waarde ten opzichte van de doorlooptijd ervan

4. Meten en leren

van de uitkomsten van het werk uitgevoerd door de teams

portfolioman_1

Deze delen worden in verschillende cycli uitgevoerd. De eerste stap vindt meestal (twee)jaarlijks plaats evenals de tweede stap (het budgetteren). Het prioriteren vindt minimaal elk kwartaal plaats en het meten en leren elke sprint maar minimaal voor elke validatie van prioritering.

Inspearit heeft concrete ervaring die verder gaat dan het uitleggen van de theorie. Vanuit onze filosofie dat cultuur en structuur in voortdurende balans de optimale waarde oplevert voor de organisatie, klanten en ecosysteem ondersteunen we de inrichting van Agile Portfolio management. Inspearit gaat voor de verbinding. Tussen teams maar ook tussen operationeel en strategisch niveau. Enterprise Architectuur en architecten spelen in de visie van inspearit een cruciale rol om de richting voor een digitale dienstverlening mede te bepalen. Portfolio is geen pure management aangelegenheid maar is gericht op samenwerking. Ook op strategisch niveau.

Onze oplossingen

Portfolio Planning & Governance

Agile contracting

Agile budgetting

TRADITIONEEL VS AGILE Portfolio Management

Topic Traditioneel Agile
Besluitvorming Project Delivery van waarde en epics
Scope Vast Flexibel
Impact besluit Lange termijn Korte termijn
Performance meting Budget en tijd Snelheid en waarde
Flexibiliteit Laag Hoog
Management stijl Command & Control Sturen, prioriteren, faciliteren
webinar

Bekijk de webinar over Agile Portfolio Management

Dick van der Sar schetst de verschillen tussen traditioneel projectmanagement en Agile Portfolio Management. Wat is ervoor nodig om de verandering door te voeren zodat je meer klantwaarde én een hogere kwaliteit van producten of diensten levert?

Neem contact op

Heeft u een vraag?

Neem contact op