RabobankRabobank International zocht een manier om meer grip te krijgen op haar IT beheerprocessen. inspearit introduceerde een methode om stap voor stap te verbeteren. Dat bracht rust en inzicht. Het aantal major incidenten is zelfs blijvend gedaald. De organisatie beschikt over transparante processen en is aantoonbaar ‘in control’. En blijft haar processen nu continu verbeteren.

Grip op IT-beheer met een lerende organisatie

Rabobank International is een wereldwijd opererende zakenbank, gericht op de Food & Agri sector. Een stabiele IT-omgeving is voor de bank van groot belang om goed te functioneren. De IT-beheerafdeling kon echter niet aantonen ‘in control’ te zijn over haar processen. Het aantal incidenten schommelde hevig en ze liepen achter de feiten aan. Er was eigenlijk nooit voldoende tijd en ruimte om stil te staan bij de problemen en ze structureel op te lossen. Het management zocht een manier om grip te krijgen op de beheerprocessen, de prestaties van de afdeling te verbeteren en voorspelbaarder te maken.

Pragmatisch verbeteren

inspearit kreeg de opdracht om bestaande processen in kaart te brengen en duurzaam te verbeteren. We stelden een pragmatische aanpak voor om stap voor stap te verbeteren, geïnspireerd op het IT Service Capability Maturity Model. De eerste stap was het inrichten van een kwaliteitsproces om behaalde resultaten veilig te stellen en terugval te voorkomen. Vervolgens werden processen beschreven, geïmplementeerd, gemeten, gereviewed en verbeterd. Medewerkers en managers werken nauw samen om potentiële verbeteringen te onderkennen en ze ook daadwerkelijk door te voeren. Op deze manier is een organisatie ontstaan die in staat is zichzelf continu te verbeteren. Na het opstarten van het proces en de eerste verbeterslagen veranderde de rol van inspearit van verantwoordelijke voor de implementatie naar begeleider op de achtergrond.

Het resultaat

Rabobank International heeft een instrument in handen gekregen om zich continu te blijven verbeteren op punten die het meest belangrijk zijn. Het verbeterprogramma heeft geleid tot een gestage daling van het aantal incidenten, grotere transparantie van de processen en betere voorspelbaarheid van de performance van de organisatie. Dat vertaalt zich in lagere kosten voor incidentafhandeling en betere bestuurbaarheid van de organisatie. De processen worden continu verbeterd en doorgelicht, waardoor voor iedereen helder is wie wat doet, op welke manier en waarom. Afwijkingen van het standaardproces worden snel gedetecteerd en gebruikt om van te leren. Rabobank International scoort nu ook hoger op de IT Service CMM schaal. De informatie die het verbeterprogramma oplevert draagt bij aan andere processen binnen de bank, zoals Operational Risk Management en Sox-testen.

Toegevoegde waarde

Met inspearit koos Rabobank International bewust voor praktijkgericht maatwerk. Van begin af aan lag de focus van het advieswerk op het inrichten van een lerende organisatie. Die in staat was zichzelf te blijven verbeteren. Daarbij bracht inspearit expertise en ervaring op het gebied van procesverbetering in. Hierdoor werden bekende valkuilen bij procesverbetering zoals ‘blauwdruk denken’ en ‘level hunting’ voorkomen. In plaats daarvan richtte de organisatie zich geheel op een efficiënte en transparante werkwijze.

Heeft u een vraag?

Neem contact op