Essentinspearit heeft de IT-organisatie van Essent geholpen door het inrichten en uitvoeren van een verbeterproject ‘RE@Essent’. Het project had als doel het ontwikkelen en implementeren van een goed requirementsproces binnen de hele IT-organisatie van Essent.

Verbeterproject

De aanleiding voor het verbeterproject was dat in de totale keten van demand tot supply onvoldoende helderheid bestond over de verantwoordelijkheid voor requirements. De specificaties van klantvragen hadden geen eenduidige formulering. Terwijl het belang van de vraagspecificaties almaar groter werd als gevolg van ontwikkelingen in de energiemarkt en de groei in uitbesteding van IT-werk.

Aanpak

In de eerste weken van het verbeterproject hebben twee inspearit-adviseurs betrokkenen in diverse onderdelen geïnterviewd over de werkwijze met betrekking tot requirements. Sterke en zwakke punten werden zo vastgesteld en samen met de opdrachtgever werd een verbeterplan opgesteld.

Geen papieren exercitie

Een centrale rol in het project speelde een werkgroep die de nieuwe werkwijze ten aanzien van requirements ontwikkelde. Zowel tijdens de ontwikkeling als de implementatiefase hiervan heeft inspearit Essent medewerkers begeleid en voorzien van benodigde expertise. De resultaten werden vanaf het begin zoveel mogelijk toegepast in concrete projecten. Zo werd voorkomen dat het project een papieren exercitie werd.

Implementeren van de nieuwe werkwijze

inspearit heeft samen met de werkgroep een nieuwe werkwijze samengesteld. Hierin zijn de verantwoordelijkheden duidelijk gedefinieerd en gekoppeld aan de bestaande organisatorische functies. De requirementsactiviteiten en -taken zijn benoemd en gekoppeld aan de bestaande besturingsprocessen voor projecten en wijzigingen in het beheer. Ook zijn werkproducten voor business en systeem requirements gedefinieerd en ondersteunende templates & voorbeelden ontwikkeld. Voor het definiëren van zowel de rollen, de activiteiten als de werkproducten is zoveel mogelijk uitgegaan van marktstandaarden, zoals het Rational Unified Process.

Het resultaat

Gedurende de implementatiefase heeft inspearit trainingen verzorgd, projecten begeleid in de toepassing van de nieuwe werkwijze en de werkgroepleden ingewerkt om zelf deze mentorrol over te nemen. Daarnaast is de nieuwe werkwijze geborgd in het bestaande kwaliteitsmanagementsysteem. Inmiddels wordt de werkwijze volledig beheerd en ondersteund door interne mentoren van de IT-organisatie-afdelingen en is het werken in projecten en het werken aan wijzigingen gebaat bij duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling en vraagspecificatie.

Heeft u een vraag?

Neem contact op