ROL PROFESSIONALISERING

Uitdagingen

Mogelijk herkent u zich in de onderstaande vragen, terwijl uw organisatie in een verandering zit:

  • We hebben agile methodes ingevoerd, maar hoe komen we tot het resultaat dat we beoogden?
  • Alle rollen zijn gevuld, maar hoe geven we het nieuwe handelen in die rollen daadwerkelijk gestalte?
  • Er liggen training en coaching behoeftes, maar we merken dat de standaard trainingen onvoldoende bieden om de agile handelingsvaardigheden fijn te slijpen. Hoe komen we tot goed maatwerk om de behoefte nauwkeurig te dekken?
  • We hebben zelforganiserende agile teams/afdelingen, maar hoe bevorderen we de dynamiek en zelforganisatie naar wat we beoogden?
  • Met een agile werkwijze worden de rollen en functies veranderd en is er een accentverschuiving naar houding en gedrag boven inhoudelijke kennis en vaardigheden ontstaan. Hoe gaan we daar bij HR mee om?

Agile methodes en technieken onderschrijven allemaal het belang van mindset en benadrukken het belang van het werken daaraan. Dat is belangrijk bij elke verandering, maar de meeste methodes en technieken geven weinig handvatten hoe dat te doen, laat staan hoe dat gericht aan te pakken, aansluitend op verschillende individuen en groepen. Er zijn nog veel oude reflexen en denkwijzen die de verandering blokkeren (vaardigheid en -misschien- diepere kennis ontbreekt).

Een belangrijke sleutel ligt bij het kennen van de doelgroep. Het doelgericht bepalen van hun aanleg en drijfveren, waarop effectieve communicatie en leer strategieën moeten aansluiten, is daarbij wezenlijk. En daarop kunnen mensen dan ook aangesproken worden.

“Mensen zijn gemotiveerder, effectiever en succesvoller in werk dat dicht bij hun ware aard ligt.” (tma)

Onze aanpak is gebaseerd op TMA

TMA staat voor Talent Motivatie Analyse.  TMA is bedoeld voor het ontwikkelen van individuen en teams. Deze methode onderscheidt zich van anderen omdat het gebaseerd is op positieve psychologie. Het gaat uit van ieders talenten en talenten zijn altijd positief. De hamvraag is hoe de talenten goed aan te boren en in te zetten, om zo een hogere motivatie en een sneller leereffect te bereiken. Een mooi bijeffect is dat dat ook leidt tot betere, duurzamere resultaten en een verhoogd werkplezier. Bovendien ontwikkel je je sneller wanneer dat aansluit op je talenten.

De TMA-analyse meet je aanleg, het waardeert je drijfveren en talenten. Met TMA krijg je inzicht in wat je beweegt en hoe je aan kunt sluiten op je natuurlijke voorkeuren en talenten. De TMA-methode beschrijft competenties en geeft aan welke talenten daaraan ten grondslag liggen. Daarmee maakt TMA het mogelijk voor je werk en je ontwikkeling te focussen op waar je motivatie naar uit gaat en de beste kansen voor een goede performance liggen, bij je voorkeurgedrag.

Daarnaast beschrijft TMA activiteiten voor resultaatgebieden. Zoals voor advisering met de o.a. de activiteiten verkrijgen van inzicht in problemen en schrijven van adviesrapportages en beleidsstukken. Daarbij geeft TMA ook suggesties voor de daarop toepasselijke competenties. Dat geeft handvatten om rolprofielen, zoals voor de Scrum Master of Product Owner te ontwikkelen.

Rolinvulling gaat uiteindelijk om houding en gedrag: om hoe je je opstelt en hoe je handelt en presteert, vanuit de aanleg en de opgedane kennis en ervaring. Met TMA kan op basis van het competentieprofiel wat gewenst gedrag beschrijft, gestructureerd feedback gevraagd worden op je houding en handelen, het getoond gedrag. Daarop kunnen je persoonlijke ontwikkeling (bijvoorbeeld Scrum Master) en de groei als groep (Community of Practice – Scrum Masters) gefocust en vormgegeven worden.

Training en ontwikkeling in de praktijk met TMA

Veel trainingen zijn gericht op invulling van een (deel van) een rol in organisaties. Vooral bij in-huis trainingen is TMA goed bruikbaar om in de training accenten te leggen, of voor de cursist om aandacht te geven aan specifieke trainingsonderdelen. Goed maatwerk voor trainingen en leerpaden richt zich met TMA op de deelnemende individuen (TMA-analyse en -feedback) en de organisatorische context (TMA-competentieprofielen).

De ontwikkeling van groepen, zoals Communities-of-Practice, afdelingen, teams en MT’s, kan met TMA een boost krijgen en richting gegeven worden door de gestructureerde TMA-methode. Daarbij kan het belang en de kracht van teams en individuen gecombineerd worden en elkaar versterken.

TMA talent en motivatie analyse

Wilt u hier meer over weten dan kunt u bij inspearit en/of cibit academy daarvoor terecht. Bel daarvoor 030-2308900 of stuur een mail naar info.nl@inspearit.com.

politie-logo

Agile professionalisering met TMA

Adri Fijneman vertelt hoe de Scrum Masters bij de Nationale Politie groeien in hun rol: “Zoals we zien in veel organisaties krijgen de Scrum Masters bij de Nationale Politie een ander gezicht in de voortschrijdende agile transformatie. Inhoudelijk schuift de Scrum Master rol meer naar organisatieadvisering en -verandering en daarnaast ontstaat er een grotere behoefte aan de invulling van coaching, bij de groeiende agile volwassenheid van de organisatie. De ‘klassieke’ teamfacilitator en procesbewaker behoeft aanvulling in professionaliteit en verbreding in de context.”

Neem contact op

Heeft u een vraag?

Neem contact op