SCALED AGILE

Uitdagingen van Scaled Agile

• Hoe laat je verschillende Agile teams met elkaar samen werken zonder zelforganisatie van de teams te verliezen?
• Hoe breng je resultaten van verschillende Agile teams samen tot een werkende oplossing met waarde voor de gebruikers en klanten?
• Welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden passen bij de verschillende rollen in een agile werkomgeving?
• Hoe ga je om met afhankelijkheden tussen teams?
• Op welke manier organiseer je services, componenten en infrastructuur die een groot aantal Agile teams gebruikt worden?

Agility gaat verder dan het werken met Scrum in teams. Binnen een grotere organisatie zijn al gauw veel Scrum of Agile teams betrokken. Als deze teams verantwoordelijk zijn voor producten die nauw met elkaar verweven zijn, dan is het vaak lastig om de gewenste snelheid in het doorvoeren van (grotere) veranderingen (de time-to-market) waar te maken. Ook is het een uitdaging om de kwaliteit van de opgeleverde producten te borgen en het snel verstoringen op te lossen.

Ook heeft het Agile werken invloed op portfoliomanagement, organisatie inrichting, lange termijnplanning en budgettering. Om dit allemaal, op een agile manier, in goede banen te leiden, is er aandacht nodig voor de hele keten en de ondersteunende en leverende processen.

Een agile werkwijze vraagt een andere managementstijl dan velen gewend zijn. Zelforganiserende teams bepalen inhoudelijk zelf hun taken en prioriteiten. Daarmee rijst de vraag wat dan nog de rol is van de manager. Dit vraagt om inzicht in de rollen en verantwoordelijkheden bij agile werkwijzen en om flexibel tussen leiderschapsstijlen te kunnen schakelen. Vooral het tonen van persoonlijk leiderschap is belangrijk.

Agile Scaling frameworks, zoals SAFe, LeSS en Nexus bieden concepten, best practices en oplossingen aan waarmee een (groot) aantal Agile teams met elkaar kunnen samenwerken: gezamenlijk prioriteren en plannen en de teamresultaten integreren tot een nieuw werkend product increment en deze reviewen en evalueren.

Een team overstijgende agile werkwijze vraagt een andere gedragsstijl en organisatie inrichting dan velen daarvoor gewend zijn. Zelforganisatie vraagt een andere ‘mindset’ en omgang met afhankelijkheden. Enerzijds wordt van de scrum masters, product owners en team-/afdelingsmanagers verwacht dat ze de teams meenemen en begeleiden in het agile werken. Daarnaast speelt de nieuwe leider een rol in het wegnemen van ‘impediments’ en het aanpassen van de werkwijzen om agility op schaal gestalte te geven.

SAFe is een bewezen framework voor het toepassen van Lean en Agile principes binnen middelgrote tot grote organisaties. Organisaties die SAFe goed toepassen zijn efficiënter, wendbaarder en daardoor succesvoller. Dus als je al met Scrum of Agile bezig bent, dan kan je door het opschalen met SAFe, nog veel meer voordelen behalen.

Naast SAFe biedt inspearit ook adviesdiensten en trainingen aan voor andere Scaling frameworks zoals LeSS.

“The performance of a system is not the sum of its parts. It’s the product of its interactions.” – Russell Ackoff

Onze aanpak

Scaled Agile, de organisatie die het Scaled Agile Framework (SAFe) heeft bedacht en continu verbetert, heeft inspearit verwelkomd als Gold partner. Als Agile opleider en consultancy organisatie van het eerste uur zijn we trots om tot het internationaal selecte gezelschap van Gold partners te horen. Voor onze klanten betekent dat ze kunnen rekenen op een aantal ervaren SAFe Program Consultants die op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen en de beste praktijkcases voor het implementeren en opschalen van Agile werkwijzen en het verzorgen van trainingen.

Neem contact op

Heeft u een vraag?

Neem contact op