Scaled Agile Maturity Model

Herken de symptomen

Binnen veel IT-afdelingen wordt al geruime tijd op een agile manier gewerkt. Om dit op een grotere schaal georganiseerd te krijgen en goed te doen, is misschien al gekozen voor Scaled Agile Framework en is dit al binnen enkele onderdelen succesvol toegepast.

Voor veel organisaties is bovenstaand voorbeeld typerend. En toch klopt er iets niet. De samenwerking tussen business en IT is niet optimaal. Het ontbreekt vaak aan concreetheid en afstemming. (Gedrags-) patronen zijn zo ingesleten, dat ze niet meer opvallen. Met onbegrip, onnodig overleg, langere doorlooptijden en frustraties als gevolg.

Vragen blijven bestaan:
• Hoe kunnen we het ontwikkelproces verder optimaliseren om onze ambities waar te maken?
• Wat zijn de acties die we de komende tijd het beste kunnen inzetten om de samenwerking in het ontwikkelproces te versterken?
• Hoe zorgen we ervoor dat we blijvend aandacht houden voor verbeteren?
• Hoe zorgen we ervoor dat de business en IT samen optrekken om onze doelen te bereiken?

Continu verbeteren met SAMM2.0

Scaled Agile Maturity Model (SAMM2.0) van inspearit is een meet- en verbeterinstrument dat een team, team van teams (Agile Release Train), businessline of organisatie ondersteunt bij de beantwoording van dit soort vragen. SAMM2.0 is een oplossing die bestaat uit de volgende onderdelen:
• Een PROCES dat de stappen beschrijft in de toepassing.
• Een PRODUCT die uitvoering van een scan/meting mogelijk maakt.
• Een DIENST die bestaat uit de ondersteuning vanuit Coaches, met bijbehorende gevulde gereedschapskist, vóór, tijdens en na de uitvoering van een meting.

Met een overwogen keuze uit het aanbod aan workshops, een scan, advies en coaching biedt SAMM2.0 maatwerk gericht op de vragen en de verbetermogelijkheden die bestaan bij een specifiek team, team van teams, businessline of organisatie.

Continu verbeteren met focus op samenwerking tussen business en IT.

Referentiemodel

Het hart van SAMM2.0 bestaat uit een referentiemodel.

Het referentiemodel beschrijft een ideaalsituatie waaraan SAMM2.0 het verbeterpotentieel van een team, team van teams (Agile Release Train), businessline of organisatie spiegelt. Het bestaat uit veranderdoelen en is vastgelegd in een matrix van negen perspectieven en vier niveaus.

 

SAMM2.0 richt zich bij voorkeur op de volledige businessline (met name de samenwerking tussen business en IT gericht op het voortbrengen, leveren en onderhouden van IT-solutions).

Dit levert het op

De dienst SAMM2.0 levert het volgende op:
• Business en IT gaan beter samenwerken, van opdrachtgeverschap naar partnerschap te bewegen.
• Het geeft je inzicht in waar je staat als keten.
• Het geeft verbeteradviezen die passen bij je keten in de huidige situatie.
• Je krijgt een duidelijk beeld van doelen en het geeft een ontwikkelpad.
• Het geeft iedereen binnen de keten begrip van continu verbeteren en de doelen/ acties die daarbij helpen
• Je wordt ondersteund bij het uitvoeren van de verbeteradviezen door ervaren coaches.

download-icon

Hoe werkt SAMM2.0?

Wilt u weten hoe SAMM2.0 werkt, download dan onze brochure.

webinar

Meld je nu aan voor de webinar “Continu verbeteren met SAMM2.0”

Op 4 maart 2021 gaat Leen van Toor de werking van SAMM2.0 uitleggen en een case toelichten. Daarmee kunt u ontdekken of SAMM2.0 ook voor uw organisatie van waarde kan zijn.

Meer weten? Neem direct contact op!

Heeft u een vraag?

Neem contact op