Agile Transformation

Nadat wereldwijd de Scrum teams als paddenstoelen uit de grond zijn geschoten, lopen vele bedrijven aan tegen de belemmering dat de klassieke besturing hier niet meer op past. Dit zorgt nu voor een grote vraag naar ‘Scaling Agile’, het bedrijfsbreed doorvoeren van agile werken. Dit raakt echter alles: van organisatiestructuur tot cultuur, architectuur, leiderschap, eigenaarschap, besturing, HR, Finance, etc. Het invoeren van ‘Enterprise Agility’ houdt een complete organisatieverandering in, die topprioriteit moet zijn op de agenda van het management. Maar hoe pak je dat aan?

Een grote organisatieverandering, en zeker een transitie naar een ‘agile enterprise’ met vele paradigmaverschuivingen, is niet te plannen en leent zich niet voor een ‘big bang’ scenario.

Bekijk hier ons gehele opleidings aanbod op het gebied van Agile.

 

Bewezen agile aanpak

inspearit heeft een bewezen aanpak voor het managen van dit soort organisatieveranderingen. Omdat de organisatie met al haar ingesleten processen en cultuur, weerbarstig zal zijn pakken we de verandering ook agile aan:

Voorbereiding

Ter voorbereiding zetten we de volgende stappen:

 • Bepalen van de (initiële) scope van de verandering (Selecteren pilot domein)
 • Trainen management
 • Nulmeting met agile volwassenheidsmodel
 • Bepalen agile ambitie in strategische sessie
 • Creëren leidende coalitie voor de verandering (Enterprise Transition Committee)
 • Creëren roadmap voor verandering uit de IST

Iteratief veranderen met verandersprints

De leidende coalitie geeft het goede voorbeeld en past Scrum toe op de verandering. Gebruikmakend van de roadmap wordt een transitie backlog gecreëerd met veranderdoelen die in verandersprints van 4 tot 6 weken worden geïmplementeerd.

Een management coach treedt op als Scrum Master voor het management, dat op deze manier tevens een gremium vormt voor het elimineren van belemmeringen die de verandering in de weg staan.

Het ‘veranderteam’ voert de volgende activiteiten iteratief uit:

 • Backlog refinement
 • Planning sessie
 • Weekly status update
 • Review met demo
 • Retrospective

Randvoorwaarden

Vier randvoorwaarden hanteert inspearit voor een goede implementatie van agile in uw organisatie:

 1. Management commitment middels het formeren van het veranderteam dat verandersprints gaat uitvoeren
 2. Just-in-time training van management en alle teams
 3. Coaching van alle teams tot een 80% volwassenheid van het self assessment
 4. Implementatie van agile metrieken die bestaande KPI’s gaan vervangen

Scaled Agile Maturity Model

Als nulmeting, maar ook om regulier de voortgang van de verandering te meten heeft inspearit een agile volwassenheidsmodel ontwikkeld. Hiermee meten we de volwassenheid van het organisatieonderdeel dat onderwerp van verandering is. Dit model stelt voor 10 perspectieven vast op welk niveau van volwassenheid de organisatie staat. Dit is input voor het veranderteam, dat zich kan focussen op die perspectieven die aandacht behoeven. De meting wordt uitgevoerd middels een assessment met alle disciplines betrokken bij de verandering.

Scaled Agile Maturity Model-600
Scaled Agile Maturity Model© inspearit

Borging door interne coaches

inspearit begeleidt de verandering met management- en team-coaches. Maar om de verandering te borgen begeleidt en certificeert inspearit interne coaches. Verder wordt tevens het management dusdanig gecoached en begeleid, dat zij de verandering zelfstandig kunnen voortzetten vanaf een bepaald moment van volwassenheid.

Contact

Loopt uw organisatie ook aan tegen het spanningsveld van klassieke besturing en agile werkwijzen? Wilt u ook een hoger rendement halen uit agile werken voor de innovatie op uw business producten? Neem dan contact met ons op!

Download de Flyer Agile transitie – de reis naar een agile enterprise

Referenties

AEGON, ProRail, KLM, ING, Belastingdienst, Priva, Philips

Heeft u een vraag?

Neem contact op