Becoming Agile@Scale

We willen vaak maar al te graag, maar als het op daadwerkelijke verandering aankomt, en dan vooral wanneer ‘problemen’ opduiken, dan zijn onze reflexen nog anders geconditioneerd.

Schaal je leerervaring met SAFe

cibit academy nam op 25 t/m 28 juni deel aan het eerste Europese SAFe congres dat in Frankfurt werd gehouden. Als Gold partner van Scaled Agile, de organisatie die het Scaled Agile Framework [...]

Agile portfolio management

Agility gaat niet meer enkel over ontwikkeling, maar over alle fases. Daarmee komen ook meer partijen in beeld. Goed agile portfolio management helpt deze complexiteit te beteugelen. Lees verder