Ruud BrulsPrincipal Consultant

Ruud is een pragmatische coach met veel ervaring in software ontwikkeling en aansturing van software ontwikkeling. Hij overziet situaties en weet knelpunten op te lossen door vanuit zijn ervaring praktische werkwijzen in te brengen in de teams. Hij helpt anderen inzicht te krijgen in hun persoonlijke motivatie om hun persoonlijke belangen zoveel mogelijk in lijn te brengen met het leveren van de beste bijdrage voor de organisatie.

Agile transformatie coach bij ABB
Als SAFe Program Consultant betrokken bij gedistribueerde teams in Zwitserland en India om te coachen op het leveren van waardevolle software door het inbrengen van werkwijzen binnen de teams en het beter laten aansluiten van business owners bij de software ontwikkeling.

Product Owner Sociaal Domein
Als Product Owner een oplossing ontwikkeld op basis van IBM CĂșram om de uitvoering van een aantal gedecentraliseerde wetten naar de gemeenten te ondersteunen.

Lead center of excellence BPMS
Als Lead Center of Excellence capabiliteit van organisatie op het gebied van het ondersteunen van business proces management bij klanten vergroot.

Trainer bij cibit academy voor
(Scaling) Agile, Scrum Master & Product Owner, SAFe en (Agile) Requirements

Heeft u een vraag?

Neem contact op