Ton TijdinkPrincipal Consultant

Organisaties helpen betere beslissingen te nemen over inzet van IT is de rode draad in Tons adviesopdrachten en trainingen. Zowel vanuit het perspectief van de leverancier als dat van de opdrachtgever. Besluitvorming betekent snel tot de kern van de zaak te komen: de baten, kosten, risico’s en aantoonbare toegevoegde waarde van IT.

Managementconsultant en coach bij Stichting PAMM
Het maken van een business case voor de invoering van digitale pathologie als een majeur innovatietraject dat een digitale transformatie van de business en de samenwerking in de gezondheidszorg teweegbrengt.

Adviseur management en strategie bij DICTU
Het leiden van een strategische scenariodenken traject met directie, management, eigenaar en opdrachtgevers van DICTU als input voor een strategisch personeelsplan.

Managementconsultant bij DUO
Reviewen van een business case voor de verambtelijking van externe ICT-medewerkers. De ‘harde’ kant van de business case is nagerekend door de life cycle kosten van externe medewerkers te vergelijken met die van interne. De ‘zachte’ kant is onderzocht door een serie van workshops met OR, bestuur en verantwoordelijk management volgens de risicoaanpak.

Lead assessor bij Achmea
Assessment van de interne Quality Assurance afdeling tegen niveau 2 van CMMI for Services.

Lead assessor bij ATOS
Assessment van de dienst Application Management tegen niveau 2 en 3 van CMMI for Services.

Adviseur bij NVWA
Herijking van het tarief van exportcertificaten uit het systeem CLIENT Export door een onderzoek naar de total cost of ownership (TCO) en beoordeling van de doelmatigheid van de beheerorganisatie bij NVWA en DICTU.

Ton krijgt energie van: Het verbeteren van samenwerking door een verandering te bevorderen van discussiëren op basis van meningen, beeldvorming en vooroordelen naar besluitvorming op basis van feiten en argumenten. De interactie tussen adviseren en opleiden. Brainwaves van creativiteit en innovatieve benaderingen.

Heeft u een vraag?

Neem contact op