MenzisBij Menzis wordt gewerkt aan een transparanter systeemontwikkelproces (TOP) voor zowel nieuwbouw als onderhoud. Inspearit heeft daarbij een adviserende en begeleidende rol. De eerste resultaten van TOP zijn bijzonder positief.

Menzis

Ruim 2 miljoen verzekerden weten zich goed verzekerd bij Menzis, één van de grootste zorg- en inkomensverzekeraars van Nederland. Menzis is de nieuwe naam voor o.a. de zorgverzekeraars Amicon en Geove.

TOP project

Het TOP project is binnen Amicon gestart met een korte fase waarin de scope voor het verbeterproces is vastgesteld. Hierbij is tevens de systeemontwikkelmethode DSDM als primair hulpmiddel gekozen. Om te komen tot voldoende draagvlak is bij deze keuze een brede vertegenwoordiging van spelers in het totale ontwikkelproces betrokken. De eerste pilot met het nieuw gedefinieerde proces (bij Functioneel Beheer in Wageningen) is met succes afgerond.

Nieuwe werkwijze en resultaten

Door TOP wordt de gebruikersorganisatie nauwer betrokken bij het ontwikkelen van de systemen. De coördinator Functioneel Beheer beslist samen met de opdrachtgever uit de back-office welke wijzigingen met welke prioriteit in een timebox van twee weken gedaan zullen worden. Een team met een materiedeskundige, ontwikkelaar en een functioneel beheerder krijgt één of meer wijzigingen. Het team heeft zeggenschap over de oplossing die gekozen wordt. Vanaf het begin van de timebox wordt gezamenlijk gewerkt aan het afronden van de wijziging binnen de twee weken.

Betrokken

Materiedeskundigen vinden deze betrokkenheid erg prettig. Vroeger werd er eerst onderhandeld over de oplossing, en duurde het langer voordat wijzigingen werden opgeleverd. Dringende verzoeken verstoorden steeds de planning. Dringende change requests volgen nu gewoon het proces, en komen in de volgende timebox (en dus snel) als eerste aan de beurt. Dat geeft duidelijkheid en rust bij alle partijen.

Tijdige oplevering

Door het stellen van prioriteiten is oplevering veel tijdiger en dat wordt door zowel teamleden als de opdrachtgever zeer gewaardeerd. Maarten Elgersma, manager aplicatiemanagement Menzis, en inspearit, zijn blij met deze eerste resultaten en hopen op meer positieve ervaringen met TOP bij de verdere invoering binnen Menzis.

Heeft u een vraag?

Neem contact op