AEGONDe IT-sector wordt steeds volwassener. Externe leveranciers en ook interne IT-afdelingen zien opdrachtgevers nu écht als klanten. Ook zijn hun voortbrengingsprocessen beter geworden. Nederlandse IT-leveranciers volgen hun Indiase collegae en scoren hoog in diverse volwassenheidsmodellen. Dat is goed nieuws, want we besteden in toenemende mate IT-activiteiten uit. Toch krijg je geen garantie op succes.

Je rol als opdrachtgever

Waarom geen garanties? Als opdrachtgever ben je nu namelijk zelf het grootste risico geworden. Het blijkt dat een goede invulling van de rol van opdrachtgever bepalend is voor het succesvol uitvoeren van een IT-project.

Werken met de steeds professionelere IT-leveranciers vergt een even professionele aansturing. En dat is niet eenvoudig, want IT-opdrachtgeverschap omvat de planning, afstemming en uitvoering van een grote diversiteit aan activiteiten. De meeste opdrachtgevers hebben een inhaalslag te maken. Als jij daar één van bent, hoe pak je dat dan aan?

Met andere ogen naar je organisatie kijken

Ton Tijdink, principal consultant bij inspearit op het gebied van business & IT alignment, vertelt hoe organisaties sturing, regie en grip houden op hun IT-activiteiten. En hoe ze complexe projecten succesvol kunnen uitvoeren: “Professioneel opdrachtgeverschap begint bij bewustwording. Alle betrokkenen moeten het belang zien van hun rol en weten welke kennis en vaardigheden ze daarvoor nodig hebben. Daarnaast is een gemeenschappelijk referentiekader nodig. Met deze ingrediënten zijn medewerkers in staat met andere ogen te kijken naar hun eigen organisatie. Dat alleen al levert belangrijke inzichten voor verbetering op.”

Direct aan de slag

In de inspearit-opleiding op het gebied van IT-opdrachtgeverschap, leer je vervolgens daadwerkelijk iets te doen met dergelijke inzichten. Tijdink zegt: “Iedere organisatie is uniek en heeft specifieke behoeften. Daarom vertellen we waar je verbeterpunten moet zoeken en hoe je ze aanpakt. Het doel is om continu te leren van eigen ervaringen en aan de hand daarvan processen te verbeteren.”

AEGON loopt voorop

Tijdink vertelt enthousiast dat AEGON als eerste reageerde toen inspearit de Masterclass IT-opdrachtgeverschap aankondigde. “AEGON-medewerkers die dagelijks te maken hebben met externe IT-partners hadden behoefte om kennis en ervaringen uit te wisselen.”

De masterclass is op maat aangepast. AEGON: “inspearit heeft haar theoretische kennis met de gangbare praktijk binnen AEGON gecombineerd. Hierdoor kon de stof direct in de praktijk worden toegepast”. Vervolgens is gestart met het aanbrengen van een gemeenschappelijk begrippenkader. De deelnemers hebben daarna een mini-assessment uitgevoerd op basis van CMMi for Acquisition. De diagnose en voorgestelde verbeteracties hebben we gezamenlijk besproken. De uitkomsten waren waardevol, maar belangrijker: men had geleerd om van elkaar te leren.

“Alle deelnemers waren vol lof,” vervolgt Tijdink. “Ik verwacht dan ook dat het verder professionaliseren van het IT-opdrachtgeverschap zich als een olievlek binnen AEGON gaat verspreiden. Tot op directieniveau wordt dit proces gevolgd en toegejuicht. De volgende opleidingen staan al gepland.” Eén van de deelnemers: ‘Goede samenhang en diepgang van de onderwerpen. Ik ben er content mee.’

Belangstelling van ministeries

“Inmiddels hebben drie ministeries zich aangemeld voor vergelijkbare opleidingen. En ook de variant met open inschrijving verloopt uitstekend”, besluit Tijdink. “Ik hoop dat we nog vele organisaties gaan begeleiden bij het succesvol opdracht geven aan IT-activiteiten.”

Heeft u een vraag?

Neem contact op