safe-gold-partner-1200x

Het zal je wellicht niet ontgaan zijn, versie 4.6 van het SAFe framework is net uitgekomen en laat zien dat SAFe continu in ontwikkeling is.

De basis van het model is nauwelijks aangepast, dit staat als een huis. Er is dan ook niets verandert aan de rollen in het model, de events en de timing van de events (wie doet wat en wanneer). De veranderingen zitten hem in de beschrijving van het hoe, de technieken of het vakmanschap. Bij de keuze van de beschrijvingen wordt uitgegaan van best practices die algemeen worden toegepast bij systeemontwikkeling in grote(re) organisaties. De beschrijvingen van de best practices zijn op het niveau dat je begrijpt hoe deze passen in het grotere plaatje van het SAFe. Er zijn de nodige referenties naar meer gedetailleerde beschrijvingen en er zijn trainingen die je nodig zult hebben om je vakmanschap verder te ontwikkelen.

Op de SAFe website (www.scaledagileframework.com) kun je een gedetailleerde beschrijving vinden van de wijzigingen ten opzichte in de 4.6 versie. De wijzigingen die mij persoonlijk het meest in het oog springen, waarin ik als Agile coach veel toegevoegde waarde zie, zijn:

Agile Leadership
Wil het toepassen van Lean-Agile practices succesvol zijn, dan is ook een ander leiderschap van de organisatie nodig. Het denken in business unit overschrijdende value streams maakt dat management bereid moet zijn om te denken buiten de kaders van de eigen business unit.

Technische kwaliteit
Kwaliteit ontstaat niet vanzelf. Softwareontwikkeling is een vak, volwassen teams zijn zich hiervan bewust en is er continue verbetering van het vakmanschap. Voor minder volwassen teams helpt de informatie over best practices, de developers en de Scrum Master, om voorspelbaardere Enterprise-grade software te ontwikkelen.

Lean Portfolio management
Er wordt meer begeleiding gegeven over hoe je als organisatie kunt sturen juiste uitkomst van je investeringen. Daarbij wordt bijvoorbeeld beschreven hoe je om kunt gaan met verschillende planning horizonnen en hoe je daarin de korte termijn met de lange termijn kunt balanceren.

Overheid
De laatste in het oog springende toevoeging is een beschrijving van specifieke vraagstelling en implementatie van het model in overheidsorganisaties. Onderwerpen die worden toegelicht zijn onder meer: “Hoe richt je governance in om Agility te ondersteunen?”, “hoe ga je om met inkoop?” en “hoe kun je lean budgetteren?”

Mocht je nog niet bekend zijn met het framework, dan hebben we bij Inspearit verschillende trainingen die je, toegespitst op je rol, kunnen verder helpen met het begrip van het framework.

Trainingen

De volgende trainingen komen binnenkort beschikbaar

  • SAFe DevOps
  • Agile Software Engineering
  • SAFe System and Solution Architect

Geïnteresseerd in meer kennis over SAFe? Volg de opleiding Leading SAFe ®4.5 of bekijk hier al onze SAFe opleidingen.

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op