century-21-1200x

Current vs future skills

De vaardigheden waar organisaties op selecteren wanneer ze mensen aannemen zal drastisch gaan veranderen, zo stelt de University of Kent. Naar aanleiding van een onderzoek onder HR-afdelingen van bedrijven als Microsoft, Target Jobs, de BBC, Prospects, NACE en AGR, heeft de universiteit een overzicht gemaakt van de gewenste kwaliteiten van werknemers waar deze bedrijven nu mee werken. Het Institute for the Future heeft tegelijkertijd een voorspelling gemaakt van de kwaliteiten en vaardigheden die bedrijven in de toekomst steeds belangrijker zullen gaan vinden. Hieronder eerst de infographic van de University of Kent over en een bespreking van de huidige waardevolle kwaliteiten van werknemers. Daarop volgt de infographic en een bespreking van de kwaliteiten die in toekomst belangrijk gevonden zullen worden volgens het Institute for the Future.

Current skills

Infographic current skills created by the University of Kent

Infographic current skills created by the University of Kent

 • Verbale communicatie. Je bent in staat je ideeën duidelijk en zeker te uiten in spraak.
 • Teamwork. Je werkt met zelfvertrouwen in een groep.
 • Commercieel bewustzijn. Je begrijpt de commerciële factoren die een organisatie beïnvloeden.
 • Analyseren en onderzoeken. Systematischerwijs Informatie kunnen verzamelen om feiten en principes vast te stellen. Je bent oplossingsgericht.
 • Initiatief tonen en jezelf motiveren. Je neemt zelf het initiatief om mogelijkheden en kansen te zien en te benutten en je komt proactief met ideeën en oplossingen.
 • Motivatie. Vastberadenheid om dingen voor elkaar te krijgen. Je bent voortdurend op zoek naar verbetering.
 • Geschreven communicatie. Je kunt jezelf duidelijk uitdrukken op schrift.
 • Plannen en organiseren. Je bent in staat activiteiten te plannen en die effectief uit te voeren.
 • Flexibiliteit. Je kunt je goed aanpassen aan veranderende situaties en omstandigheden.
 • Timemanagement. Je kunt goed met tijd omgaan, taken prioriteren en naar deadlines toewerken.

Future skills

De onderstaande infographic geeft weer waar het volgens het Institute for the Future de komende 10 jaar naartoe zal bewegen:

Infographic future skills created by the Institute for the Future
 • Sense-making. De vaardigheid de diepere betekenis te kunnen doorgronden van wat er wordt gezegd.
 • Sociale invloed. De vaardigheid je werkelijk te kunnen verbinden met anderen, reacties aan te kunnen voelen en de gewenste interactie weten aan te zetten.
 • Commercieel bewustzijn. Je begrijpt de commerciële factoren die een organisatie beïnvloeden.
 • Cross-cultural competencies. Verschillende culturen, normen en waarden kunnen begrijpen en accepteren als realiteit. Je staat open voor andere waarden en normen en bent bereid daarmee te werken als de situatie daarom vraagt.
 • Computational thinking. De vaardigheid grote hoeveelheden data te kunnen vertalen naar abstracte concepten, en begrip voor redeneren gebaseerd op data.
 • Geletterdheid in nieuwe media. Je kunt content kritisch beschouwen en deze ook ontwikkelen door middel van nieuwe mediakanelen, en deze inzetten voor persuasieve communicatie.
 • Transdisciplinair werken. Je begrijpt concepten vanuit verschillende disciplines.
 • Design mindset. De vaardigheid taken en werkprocessen te ontwikkelen en te representeren voor gewenste uitkomsten.
 • Flexibiliteit. Je kunt je goed aanpassen aan veranderende situaties en omstandigheden.
 • Timemanagement. Je kunt goed met tijd omgaan, taken prioriteren en naar deadlines toewerken.

Zoals we zien zullen veel gewenste vaardigheden veranderen in de toekomst. Veel van de vaardigheden in het overzicht van de Universiteit van Kent lijken in het toekomstmodel van het Institute for the Future voor lief te worden genomen. Deze vaardigheden worden een vereiste om überhaupt effectief te kunnen functioneren. We zien dat de current skills de doorsnee capaciteiten zijn die elke kantoormedewerker moet beheersen. De future skills zijn een stuk dynamischer en gaan meer over multidisciplinair denken en werken, creativiteit en op verschillende manieren samenwerken met anderen. Wat er bovendien bij is gekomen is de vaardigheid data te interpreteren. Wat denk jij? Zijn dit inderdaad skills die de komende 10 jaar de toon gaan zetten?

Heeft u een vraag?

Neem contact op