SVRZSVRZ is een grote zorginstelling in Zeeland, gericht op ouderenzorg en zorg voor mensen met lichamelijke beperkingen. Er werken ongeveer 2800 medewerkers verdeeld over 50 locaties. SVRZ staat bekend om haar vooruitstrevende beleid ten aanzien van kleinschalige woonvormen.

Innoveren met IT

Directievoorzitter Mirjam Drost: “Wij zien ICT als belangrijke ondersteuning om te innoveren. Met behulp van ICT moeten onze mensen efficiënter gaan werken en de kwaliteit van de zorg omhoog. Zo willen we zorg op afstand bieden bij cliënten thuis en in de nachtdiensten in kleinschalige woonvormen, zodat mensen zich veiliger voelen. Geen schijnbewaking maar echte bewaking. Ook op personeelsgebied willen we grote stappen maken. Met behulp van ICT moeten medewerkers controle krijgen over hun eigen roosterplanning en persoonlijke ontwikkeling.”

Bijblijven

inspearit is gevraagd om een audit uit te voeren op de ICT-organisatie: de processen, de applicaties, de infrastructuur en de ICT-medewerkers. Mirjam Drost hierover: “Er is steeds minder geld in de zorg, je moet investeren om bij te blijven, de juiste prioriteiten te stellen en slimme zorg te leveren. ICT speelt hierbij een belangrijke rol, maar de slagkracht van onze ICT-afdeling was te laag. Vanuit mijn netwerk werd ik getipt dat inspearit hiervoor een geschikte partij was. En dat bleek: tijdens de audit wisten ze de vinger precies op de zere plek te leggen”.

Het advies

De directie van SVRZ heeft besloten om het inspearit-advies – de aansturing van projecten beter ingericht diende te worden – over te nemen. De aanstelling van een informatiemanager binnen de vraagorganisatie was hierin een eerste stap. Mirjam Drost vervolgt: “We besloten dat we inspearit op deze positie wilden hebben. Met een ad interim en een projectleider om de nieuwe werkwijze te implementeren. Het zijn snelle denkers en hebben aan een half woord genoeg om de essentie eruit te halen. Ze zijn prettig om mee te werken, ook binnen de ICT-afdeling liggen ze goed. Er is zoveel gebakken lucht in de wereld, inspearit is een verademing. Hun deskundigheid maakt het verschil”.

Allereerst werd er een ICT Board geformeerd: een besluitvormend orgaan dat prioriteiten stelt over de projecten heen. Vervolgens werden alle projecten en -ideeën in kaart gebracht en besloten welke prioriteit er aan werd gegeven. Een aantal initiatieven werd gestopt, andere werden samengevoegd en weer andere werden versneld opgepakt. Mirjam Drost: “Ik word helemaal blij van die vergaderingen. Het gevoel dat je iets niet volledig beheerst is verdwenen”.

Resultaat

Nu de directie inzicht had in het projectenportfolio werd de focus verlegd naar het professionaliseren van de werkwijze. Samen met de IT-manager ontwikkelde inspearit een organisatieplan waarin de rollen werden vastgelegd. Ook zijn diverse processen verbeterd: het project- en servicemanagement, helpdesk processen en inzetmanagement van IT’ers. De derde fase van het verbetertraject is ingezet. Nu wordt in workshops nagedacht over de lange termijn ICT-strategie binnen diverse domeinen. Hierbij heeft inspearit een architectuurvisie voorgesteld, waarin is aangegeven dat Cloud-oplossingen en uniformering van technologie de voorkeur verdienen. Mirjam Drost: “We hebben eindelijk structuur, de prioriteiten op lange termijn zijn inzichtelijk. Onze visie wordt nu omgezet naar ICT-beleid.”

Praktische formule

De laatste fase is gericht op het borgen van de nieuwe werkwijzen in de organisatie. Er wordt een vaste informatiemanager aangetrokken die gedurende een half jaar door inspearit wordt gecoached. En er worden opleidingstrajecten verzorgd waardoor de eigen medewerkers zich de nieuwe werkwijze eigen maken. Mirjam Drost tenslotte: “Het overdragen van kennis en ervaring naar de medewerkers gaat goed. De formule van inspearit om jezelf snel weer overbodig te maken bevalt me prima”.

Heeft u een vraag?

Neem contact op